Drie jaar lang € 50.000,= per jaar

Het fonds stelt een bedrag van maximaal € 50.000,= per jaar beschikbaar gedurende drie jaar voor opvallende en vernieuwend initiatieven die groepen, die ver van elkaar af staan, met elkaar in contact brengen. Projecten die wederzijds begrip versterken en mensen stimuleren om blijvend samen op te trekken.

Financiële steun om groepen te verbinden

In een social media campagne worden Nederlanders opgeroepen projecten in te sturen.  De projecten dienen bij tenminste een van de thema’s van het fonds te passen. Ook moet de inzending (of de indienende organisatie) een duidelijke link met religie of levensbeschouwing hebben. Mourik: “We merken dat religie vaak tot spanningen leidt. Mensen begrijpen niet meer waar de ander voor staat. We zijn ervan overtuigd dat meer contact en begrip tussen religies onze samenleving verder helpt en verharding kan tegengaan.”

Insturen voor 1 november 2017

De oproep van het fonds luidt: “Als jouw project in staat is tegenwicht te bieden tegen discriminatie, het isoleren van groepen of het verscherpen van tegenstellingen tussen mensen met verschillende religies of achtergronden, dan zien we uit naar jouw projectvoorstel!” De criteria van het fonds zijn te vinden op www.kerkenwereld.nl/tender. Projectplannen kunnen ingediend worden vóór 1 november 2017. Meer informatie en de criteria zijn ook te vinden op: www.kerkenwereld.nl/tender.

Begin november worden de meest kansrijke projecten uitgenodigd om de plannen toe te lichten in de bestuursvergadering van 27 november in Utrecht. De geselecteerde projecten kunnen vanaf 1 januari 2018 direct aan de slag.

Kerk en Wereld

Kerk en Wereld stimuleert activiteiten op het grensvlak van geloof en samenleving door subsidie te geven aan grote en kleine initiatieven op het gebied van vier kernthema’s. Het fonds is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.

Bron: youtu.be
Al één reactie — praat mee.