Leerstoel Hedendaagse Islam

De Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG heeft de nieuwe leerstoel Hedendaagse Islam ingesteld op 1 september 2016 om onderwijs en onderzoek uit te voeren en faciliteren rond het thema ‘geleefde islam’, met betrekking tot uitingen en betekenis van religie in het dagelijks leven van moslims. Vanuit verschillende invalshoeken, met een nadruk op etnografisch veldwerk, zal worden gekeken naar de manier waarop in de huidige geglobaliseerde wereld de uiteenlopende culturele contexten en machtsverhoudingen waarvan specifieke groepen moslims deel uitmaken tot uitdrukking komen in hun religieuze opvattingen en praktijken. Marjo Buitelaar deed in de afgelopen jaren als universitair hoofddocent aan de faculteit op uiteenlopende manieren onderzoek naar de islam in het dagelijks leven en de identiteitsontwikkeling van moslims. In haar functie als hoogleraar heeft zij de onderzoekslijn van ‘geleefde religie’ verder vormgegeven.

Bruggen bouwen

In haar oratie zal zij betogen dat, om volledig de rijke en gevarieerde betekenis te kunnen begrijpen van wat mensen als ‘religieus’ ervaren in hun eigen leven, we ook de omstandigheden moeten onderzoeken waarin religie slechts op de achtergrond speelt. Alleen kijken naar situaties waarbij religie duidelijk op de voorgrond treedt, zoals in de politieke islam en in conflictsituaties, is niet voldoende.

‘Het etnografisch in kaart brengen van de contextuele aanwezigheid van de islam in het dagelijks leven van moslims geeft ons niet alleen kennis over de zeer gevarieerde wijze waarop islamitische geschriften in de praktijk worden gebracht, wat interessant is voor academici’, aldus Buitelaar. ‘Het overbrugt ook de veronderstelde afstand of zelfs tegenstelling tussen moslims en niet-moslims, karakteriserend voor de huidige maatschappelijke angst ten aanzien van de islam in Europa. En daarmee dient dit soort onderzoek ook een maatschappelijk belang.’

Oratie

De oratie zal plaatsvinden op 16 januari om 16.15 uur in de aula van het academiegebouw.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Al 5 reacties — praat mee.