Het wantrouwen in de samenleving groeit. De afstand tussen ons en onze medemens neemt toe en collectief verlangen we terug naar ‘het touwtje uit de brievenbus’, zoals Jan Terlouw het zo krachtig verwoordde. Wat moeten we doen om het vertrouwen terug te winnen? Wat bezielt Nederland? deelt de visies van boeddhist tot bahai, van humanist tot hindoe, van soefi tot sikh, van jood, christen tot moslim. Zijn religies en levensbeschouwingen in staat over kerk- en tempelmuren heen te spreken? Kunnen ze van maatschappelijke waarde zijn in een seculiere samenleving? Zijn ze de smeerolie in de samenleving of een explosief mengsel?

“Delen is helen”

Drijvende krachten achter de Prinsjesdagviering zijn Ineke Bakker, directeur van de Haagse Diaconie en rabbijn Awraham Soetendorp. De weg naar vertrouwen begint volgens Soetendorp bij delen: “Delen is helen”. Christa Compas van het Humanistisch Verbond laat zich inspireren door de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh ontmoet pastor Ad van der Helm bij het maandelijkse vredesplein.

Wat bezielt Mark Rutte?

Persoonlijke verhalen worden afgewisseld met beelden van de Prinsjesdagviering en interviews met minister-president Mark Rutte, Gert-Jan Segers en Sybrand van Haersma Buma. Wat bezielt hen en hoe geven zij Nederland weer vertrouwen?

De uitzending ‘Wat bezielt Nederland?’ is op zondag 24 september om 23.10 uur te zien op NPO 2.

Al 5 reacties — praat mee.