Naast bezoeken aan verschillende bergdorpen waar katholieke en orthodoxe bewoonsters rondleidingen gaven en hun kerken open stelden, stonden lezingen en workshops over Maria vanuit de verschillende christelijke tradities en vanuit feministisch perspectief op het programma. Opmerkelijk ook een workshop over Maryam in de Koran en in de islamitische traditie. Een van de hoofdlezingen werd gegeven door de Cypriotische protestantse theologe en bijbelwetenschapster Myrto Theocharous, die Maria, een tiener uit de laagste klasse, beschreef als een uitdaging voor ons huidig kapitalistisch systeem, in haar maagdelijkheid staande voor de integriteit van het vrouwelijk lichaam, boven de maatschappelijke normen uitstijgend door de aanvaarding van een zwangerschap zonder getrouwd te zijn.

Als slotverklaring werd een indringend appel tot vrede gedaan:

CHRISTELIJKE VROUWEN OP ZOEK NAAR VREDE

Christenvrouwen als scheppende kracht in Europa

Begin augustus 2014 kwamen christenvrouwen uit 27 Europese landen samen op Tinos, een Grieks eiland in de Egeïsche Zee, tijdens de 9e Generale Assemblee van het Oecumenisch Forum van Christenvrouwen in Europa. Als Maria-pelgrimsoord is Tinos een bijzondere en oecumenische plek waar katholieke en orthodoxe christenen vreedzaam met elkaar leven. Deze plek gaf ook de inspiratie voor het thema van de Assemblee: ‘Geboren uit een vrouw’ (Gal 4.4). Christenvrouwen als scheppende kracht in Europa’. Hartverwarmend was de grote gastvrijheid van onze Griekse zusters en de mensen van Tinos.

Het Forum is zeer divers met vrouwen van alle leeftijden, uit alle christelijke tradities in Europa. In deze bijeenkomst van Christenvrouwen hopen wij de Europese waarden van verzoening en onderling begrip tot uiting te brengen. Wij deelden met elkaar onze verschillende ervaringen. Wij dachten over de gelijkheid van man en vrouw na: wij geloven dat alle mensen gemaakt zijn naar God’s beeld en gelijkenis.

Daarom benoemen wij vanuit ons perspectief als gelovige vrouwen met een gezamenlijke stem, gesterkt door ons geloof in de kracht van het gebed de volgende uitdagingen waar wij voor staan:

Wij herinneren ons eraan dat de Eerste Wereldoorlog honderd jaar en de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden begonnen. Wij weten dat vrouwen in deze oorlogen verschillende rollen speelden. Zij stonden voor nationalistische waarden maar werkten ook voor de vrede. Deze vernietigende oorlogen brachten diepe veranderingen in de levens en rollen van vrouwen tewege.

Tegenwoordig leven we nog steeds in een wereld met vele conflicthaarden zoals Oekraïne, Syrië, Irak en Palestina/Israel. Het lijden onder de burgerbevolking, met name vrouwen en kinderen, is groot. Deze conflicten raken ook onze levens. En het is niet makkelijk om te erkennen wat goed is. Wij veroordelen het feit dat de wapenindustrie in het merendeel van onze landen een drijvende economische kracht is.

Vrouwen en vrouwenorganisaties moeten instrumenten voor vrede zijn. Wij roepen vrouwen op om samen te komen rond het gebed en om voor vrede te werken. De vrouwen van het Forum zullen zich ervoor blijven in zetten dat hun kerken pleitbezorgsters voor de vrede zijn, zowel in de publieke als ook in de privé sfeer.
Actuele conflicten zetten problemen als racisme, vluchtelingen en migranten die in onze Europese context reeds aanwezig zijn weer op scherp. Wij geloven dat alle mensen geschapen zijn naar God’s beeld en gelijkenis. En daarom trekken wij ons het onmenselijke lot van vluchtelingen en migranten in onze samenlevingen zeer aan. Wij zullen in onze kerken eraan blijven werken dat hun waardigheid gewaarborgd wordt. Wij zullen hun stem ondersteunen.

Onze aanwezigheid in Griekenland herinnert ons aan de grote gevolgen die de financiële crisis van 2008 heeft gehad. Wij hebben nog steeds een financieel systeem dat armoede, achterstelling en milieuschade veroorzaakt. Als Christenvrouwen geven wij gehoor aan de oproep om een creatieve kracht te vormen door naar nieuwe en duurzame oplossingen te zoeken voor het leven van de komende generaties.

De basis van onze hoop voor de toekomst wordt gevoed door ons geloof en door onze ervaring dat gebed helpt. Wij voelen ons geïnspireerd door het gebed van
Hildegard van Bingen (1098 -1179).

Heilige Geest
Jij bent de adem, geef ons leven,
Jij bent de balsem, genees onze wonden,
Jij bent het vuur, verwarm onze harten,
Jij bent het licht, leid onze voeten.
Laat de hele wereld je prijzen,
door Jezus Christus onze Heiland en Heer. Amen.
Tinos/Griekenland, 9 augustus 2014

(Vertaling uit het Engels: Martina Heinrichs, EFECW)

Voor de komende vier jaar werd er een nieuw zevenhoofdig bestuur gekozen waarin voor het eerst de Oost en Midden-Europese landen een kleine meerderheid vormen. De drie co-presidentes komen uit Oostenrijk – Gabi Kienesberger, rk; Slowakije – Eva Guldanova, luthers en Moldavië – Asea Railean, orthodox. De andere bestuursleden komen uit Duitsland, Roemenië, Schotland en Servië.

Bron: EFECW/Martina Heinrichs

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.