De praktiserende gelovige blijkt echter geen enkel bezwaar te hebben tegen godslastering, een kwestie waarover in de door hem zo geliefde kerk toch anders wordt gedacht. In 2009 pleitte Mark Rutte voor een zo groot mogelijke vrijheid van meningsuiting. Hij eiste dus, samen met partijgenoot Atzo Nicolaï, de opheffing van het verbod op godslastering en meteen ook maar van het verbod op Holocaustontkenning. Rutte verklaarde met de van hem inmiddels bekende onnavolgbare logica: “Hoe onzinnig het ook is dat iemand de Holocaust ontkent, verbieden moet niet”. En dus mogen we van de premier ook naar hartenlust de Heere God vervloeken.

Dat in kerken bepaalde afspraken en regels gelden, die de gelovigen verbinden in hun levensvisie, zal Rutte worst wezen, worsteling of niet. Ook zijn collega André Rouvoet krijgt de wind van voren. “Ik wil niet van André Rouvoet horen: gij zult uw leven zo leven. Ik erger me verschrikkelijk aan zijn bevoogdende en betuttelende toontje”, aldus de premier. Waarmee hij het christendom direct maar een geur van spruitjeslucht toeschrijft.

Rutte kan zich nu mooi aansluiten bij de fanclub van Femke Halsema van GroenLinks, die een week geleden in een toespraak pleitte voor ‘godsdienstvrijheid als individueel recht’, wat in haar visie inhoudt dat iemand niet alleen vrij is in de keuze voor een geloofsovertuiging maar ook vrij is om het geloof op een eigen manier uit te oefenen. De lezing werd gehouden tijdens de conferentie ‘Godsdienstvrijheid of vrij van godsdienst?’, georganiseerd door het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, platform De Linker Wang, Eerste Kamerfractie GroenLinks en de Amsterdamse studentenwerkgroep Religie en politiek.

De vloekende protestant Rutte zou zich eens moeten verdiepen in het rapport ‘Spreken over God’, dat de Protestantse Kerk vrijdag 15 oktober heeft gepubliceerd. Want wat staat daar in? “Een kerk waarin alles gezegd kan worden is een nietszeggende kerk.”

Peter-Dekker

Peter Dekker

tekstschrijver en mediajournalist

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.