In Nederland is de islam, net als in de rest van Europa, na het christendom de grootste godsdienst. Moslims wonen in Nederland in een overwegend seculiere samenleving waarin anti-islamitische geluiden sinds begin deze eeuw steeds prominenter naar voren komen. Weinig onderwerpen zijn de laatste jaren zo veel en verhit bediscussieerd als de islam en de integratie van moslims. In deze studie bekijken we hoe verschillende moslimgroepen in Nederland hun geloof beleven en belijden, en hoe dit zich heeft ontwikkeld.

We richten ons voornamelijk op de twee grootste moslimgroepen, de Turks- en Marokkaans-Nederlandse moslims. Ook besteden we aandacht aan een aantal kleinere moslimgroepen, zoals Afghaanse, Iraanse, Iraakse, Somalische en Surinaamse moslims. De diversiteit binnen de islamitische gemeenschap in Nederland brengen we daarnaast in beeld aan de hand van een typologie. We bezien of er categorieën van moslims te onderkennen zijn op basis van hun religieuze gedragingen, opvattingen en identificatie.

Vervolgens brengen we deze categorieën in verband met de posities die worden ingenomen op andere, niet-godsdienstige vlakken van het leven, zoals de sociale contacten die worden aangegaan, de maatschappelijke participatie, de ervaren gezondheid, opvattingen en ervaringen van discriminatie.

Deze publicatie is de derde SCP-studie die zich expliciet richt op moslims in Nederland. Het is tevens het eerste deel van een reeks van studies naar religie en spiritualiteit van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Centraal hierin staat de ontwikkeling van verschillende religies en levensbeschouwingen in Nederland.

Nieuw Wij zal op 12 juni a.s. de uitkomsten van de studie ‘De religieuze beleving van moslims in Nederland’ van het SCP publiceren.

Bron: SCP

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.