kerkinMet de digitale revolutie verandert het karakter van de godsdienst. Gelovigen stellen in toenemende mate hun eigen geloofspakket samen. De bijbelwetenschappen boeten daarbij aan belang in en de praktische ervaringen genieten een toenemende interesse. Mensen ontwikkelen zich van consumers en producers tot prosumers.

Dat bracht Heidi Campbell, associative-professor Communicatie van de Texas A&M University naar voren tijdens een bijeenkomst van de United Bible Societies onlangs in Atlanta. Campbell heeft zes boeken op haar naam staan die allemaal ingaan op de consequenties van de digitale revolutie die zich wereldwijd voltrekt. Haar laatste boek heet ook zo: ‘Digital religion’.

Ze legt uit, dat internet religie niet doodt, zoals soms wordt beweerd, maar de communicatie van religie wel ingrijpend verandert. Religie zelf staat niet ter discussie. Juist mensen die werken in de techno-industrie zijn geïnteresseerd in spiritualiteit. Ze beseffen dat religie iets toevoegt aan hun technische ervaringen. Tegelijk verandert het karakter van de ervaring van religie wel. Digitale religie is vooral een geleefde netwerk-religie. Het gaat in deze religie minder om interpretatie van de schrift, maar om de geleefde dagelijkse realiteit. Mensen verlangen geen strikte tekstanalyse, meer een flexibele, dynamische benadering van hoe God op hun wereld betrokken kan zijn. Ze willen ook participeren. Men spreekt daarom van gelovigen als ‘prosumers’, dat zijn producenten (producers) en consumenten (consumers) in één. De kerk wordt een kerk zonder muren.

Lees hier verder.

Bron: Raadvankerken.nl

Nog geen reactie — begin het gesprek.