De winnaar volgt Janneke Stegeman op die het afgelopen Theoloog des Vaderlands was. Dit jaar is aan deze titel een prijs verbonden van €10.000,-, te besteden aan een door de winnaar uit te voeren project om de zichtbaarheid van de theologie te verbeteren. Op 23 september wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens de Nacht van de Theologie. Zowel publiek als een vakjury kunnen de komende weken hun stem uitbrengen. Het publiek krijgt hiertoe gelegenheid vanaf 2 september aanstaande op www.nachtvandetheologie.nl. Ook de projecten die de drie kandidaten voordragen zullen op deze site gepresenteerd worden.

Over de drie genomineerden:

– Claartje Kruijff is psycholoog en theoloog en werkzaam als predikant in de Dominicusgemeente in Amsterdam.
– Almatine Leene is predikant in de Nederduits Gereformeerde Kerk in Stellenbosch, onderzoeker aan de Universiteit van Stellenbosch en docent dogmatiek en kerkgeschiedenis aan de VIAA Hogeschool in Zwolle.
– Rikko Voorberg is theoloog, theatermaker en kerkelijk pionier.

Nacht van de Theologie en symposium

De Nacht van de Theologie vindt dit jaar voor de zevende keer plaats bij de KRO-NCRV in Hilversum. De Nacht wordt georganiseerd door omroepen, universiteiten, uitgevers en kerkelijke organisatie. Voorafgaand aan de ‘Nacht’ vindt het symposium Van Religiestress tot hete hangijzers, godsdienstgesprekken in de 21e eeuw plaats – met lezingen en debatten -, georganiseerd door de participerende universiteiten en hogescholen. Debaters zijn onder andere: Maarten Wisse (PThU) versus Frank Bosman (TCST) en Koert van Bekkum (TUK) versus Joke van Saane (VU). Het symposium staat onder leiding van Jacobine Geel.

Aanmelding voor symposium en het avondprogramma van de Nacht via www.nachtvandetheologie.nl.

Al 4 reacties — praat mee.

Advertentie

Kloostercast