Deze zes vrouwen zijn deelnemers aan EPIL, European Project for Interreligious Learning. Een internationaal dialoogproject waarin Zwitserland, Oostenrijk, Bosnië-Herzegovina, Libanon en Nederland in samenwerking met Duitsland participeren. Elk deelnemend land heeft net als Nederland een gelijk verdeeld aantal moslim- en christenvrouwen afgevaardigd. Deze groep van ruim 40 deelneemsters komt eens per half jaar een week bij elkaar voor diverse studieactiviteiten. Het project EPIL is opgericht door twee bevlogen vrouwen, Reinhild Traitler en Teni Pirri-Simonian. Beiden hebben veel ervaring op internationaal niveau door hun jarenlange betrokkenheid bij de Wereldraad van Kerken. Dialoog, want daar gaat het om, is hard nodig om vrede te bereiken. En daarin moet je mensen trainen. Dat is hun visie. EPIL is gericht op moslim- en christenvrouwen. De vrouwen worden geselecteerd op hun studie- en/of werkervaringen. Deze moeten liggen op het vlak van religie en vrouwenrechten. Het doel is om het geleerde en de ervaringen opgedaan tijdens het EPIL-traject om te zetten naar de dagelijkse (beroeps)praktijk. Dat het geleerde zo een vervolg krijgt, en als een sneeuwbal de wereld in rolt. EPIL is gericht op vrouwen. Vooraf waren er in de Nederlandse afvaardiging geluiden te horen dat EPIL toch eigenlijk voor mannen en vrouwen toegankelijk zou moeten zijn. Die mening is nog niet veranderd. Er is echter wel een verschuiving in het denken opgetreden. Termen als dienend leiderschap en de zachtere kwaliteiten in het elkaar benaderen brengen een heel bijzondere dimensie teweeg in het geheel.

Ieder land legt z’n eigen accenten in het programma. In het voorjaar van 2011 werd de eerste week gehouden in Zwitserland en het thema was ‘Verschillende identiteiten – confrontaties tussen religieuze, culturele en sociale tradities’. Het thema van de week in Oostenrijk, in het najaar van 2011, was ‘Historische gebeurtenissen en hedendaagse (multiculturele) realiteit’. In Nederland worden weer andere accenten gelegd. De joodse gemeenschap zal er bijvoorbeeld sterker bij betrokken worden.

Tijdens het studieproject word je als deelnemer geconfronteerd met vragen als : wat is mijn ‘waarheid’, wat is ‘heilig’ in mijn geloof en leven, en hoe is dat voor de ander? Kan ik mij in de ander verplaatsen? Kan ik mijn eigen oordeel uitstellen? Kan ik luisteren zonder mijn eigen verborgen agenda? Kan ik een situatie creëren van gelijkwaardigheid en wederkerigheid, waarin wederzijds vertrouwen en begrip kunnen groeien? Bij dit alles gaat het veel eerder om het geleefde geloof dan om theologische thema’s of dogma’s.

EPIL wil een bescheiden bijdrage leveren aan het met een ander samenleven, in vrede en met vreugde. Ook in Nederland. Door het leren ‘verstaan’ van de ander kan het ‘Nieuwe Wij’ dichterbij gebracht worden. In het huidige klimaat van multicultureel Nederland is dat hard nodig.

Voor meer info over EPIL: klik hier.

Foto Marleen Kramer presentiewerker

Marleen Kramer

Presentiewerker en coördinator

Marleen Kramer is HBO theoloog en is werkzaam als presentiewerker voor Reakt en als coördinator van Alkmaar Thuis, een inloophuis in …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.