FlexibelGeloven_omslag_6Van de wieg tot het graf bij één religie blijven is niet langer vanzelfsprekend. Steeds meer mensen halen religieuze inspiratie uit verschillende levensbeschouwelijke stromingen. De variaties daarin zijn zo divers dat de geijkte theologische kaders niet meer passen. De veelkleurigheid van het verschijnsel wordt beschreven in het boek Flexibel geloven. Zingeving voorbij de grenzen van religies aan de hand van elf portretten. Het is van de hand van Frieda Pruim en Manuela Kalsky. Het boek wordt a.s. maandag gepresenteerd in De Nieuwe Liefde in Amsterdam tijdens ‘Flexibele Geesten’.

In Flexibel geloven komen zes mensen aan het woord die elementen uit verschillende religies combineren. Vijf anderen veranderden in de loop van hun leven van geloof. Allemaal vertellen ze openhartig over het verloop van hun zoektocht en verwoorden ze hun oude en nieuwe overtuigingen. Ze leggen uit hoe zij omgaan met tegenstrijdigheden en beschrijven hoe zij hun geloof vormgeven in rituelen en in hun dagelijks leven.

Manuela Kalsky verkent in de slotbeschouwing de persoonlijke keuzes van de elf geportretteerden en brengt ze in verband met het fenomeen ‘meervoudige religieuze binding’. De grenzen tussen religies worden vloeibaar. Zij concludeert dat de geïnterviewden niet meer in de geijkte theologische kaders passen. Voorbij de hokjesgeest gaan de flexibele gelovigen op zoek naar wijsheid. Zij laten zich bij hun keuzes leiden door wat in hun persoonlijke leven werkt, niet gehinderd door regels of dogma’s.

Van
Nilgün Yerli tot Anja Meulenbelt
Sommige van de geïnterviewden zijn bekend bij het grote publiek, maar laten zich in dit boek van een minder bekende kant zien. Zo ontdekte de vrijzinnig islamitisch opgevoede cabaretière Nilgün Yerli onlangs dat ze een joodse moeder had. Haar oma, getrouwd met een imam, hield haar joodse wortels geheim. Feministe en SP-politica Anja Meulenbelt vertelt hoe ze na vijftig jaar afkeer van de kerk als een blok viel voor het christelijk geloof.

Van christen-hindoe tot druïde
De geïnterviewden variëren in leeftijd van 28 tot 81 jaar en hebben diverse culturele achtergronden. De Surinaamse Rohan Rattan Hoeba, elektrotechnicus, is bijvoorbeeld christen én hindoe; de Tunesische buikdanslerares en universitair docente Kaouthar Darmoni combineert islamitisch soefisme met katholicisme, jodendom en boeddhisme; en de agnostisch opgevoede Timo Bravo Rebolledo – Chileense vader – is agnostisch Taizéganger en druïde.

De bekeerlingen vertellen waar ze tegenaan liepen in de religie van hun jeugd, maar ook wat daarvan overeind is gebleven. Zo noemt de boeddhistische meditatieleraar en voormalig katholieke kloosterzuster Jotika Hermsen zich een volgeling van Boeddha én Jezus. De tot de islam bekeerde domineesdochter Anne Dijk vindt zichzelf als moslim een ‘betere christen’.

Klik hier voor boekgegevens of om het boek te bestellen.

Bron: Skandalon.nl

Nog geen reactie — begin het gesprek.