In 1998 beklom de groep Faithless de hitparades met God is a DJ. “Godslasterlijk! Die naam en dat soort muziek!” concludeerde een rooms gelovige tante. “Jongeren nemen niets serieus en spotten met alles.” Ik vond de tekst niet lasterlijk, maar juist bevestigend: jongeren gaan hun eigen weg en hanteren eigen woorden. Het zette mij aan het denken over traditionele leerstellingen, rituelen en het doorgeven van zaken aan een generatie, die contextueel nooit identiek aan de voorgaande opgroeit en gevormd wordt.

De expositie ‘Humor en Religie’ in Museumpark Orientalis liep al enige tijd, toen ik daar als Marketing en Communicatie functionaris ging werken. Ik was nieuwsgierig naar de reacties van het publiek in een tijd waarin humor en religie niet zomaar ongenuanceerd in één adem genoemd werden en Wilders het park tot broeinest van islamisering bestempelde. Het viel me op dat de meeste jongeren – met diverse achtergronden – er vrij open tegenover stonden. Prenten waren grappig, stom of schofferend, maar het bleef bij hun mening geven en onderling in gesprek gaan. Heel wat meer oudere bezoekers hadden er moeite mee en waren van mening dat veel afbeeldingen ’te ver gingen’. Op mijn vraag waarom, kwam meestal de reactie “dat je niet spot met het sacrale”. Waar de grenzen van dat sacrale dan lagen? Ik kreeg een scala aan antwoorden voorgeschoteld, dat mij alleen maar ruimte liet te concluderen hoe verschillend mensen keken en interpreteerden.

Godslastering is actueel in onze seculariserende multiculturele samenleving. Wie God, een leer of uitverkorenen cynisch, ironisch of gericht schofferend benadert, is zijn of haar leven soms niet meer veilig. Lastig wanneer er geen absolute grenzen zijn die voor iedereen gelden. Ook ik vond het de grens van fatsoen en respect overgaan toen Theo van Gogh over geitenneukers sprak, het Koninklijk Huis beledigde en iemand een tumor toewenste. Maar om iemand te vermoorden? Niet alleen humorloze moslims maar ook orthodox-christenen en joden van eenzelfde kaliber worden in geval van extreme uitspraken of handelen breed belicht in de media. Terecht, want welk mens heeft het recht een medemens te vervloeken, dood te wensen of het leven te benemen op grond van een getuigenis die druipt van menselijke trots, arrogantie en intolerantie?

Het is niet het objectieve feit maar het gevoel belachelijk gemaakt te worden dat oprispt. Tegenover een humorloze, rigide opstelling staat de totale relativering: om alles en iedereen lachen. Iemand uitlachen, dat is geen humor, maar een vorm van degradatie. Humor betrekt jezelf in de grap en maakt niet alleen een ander tot Kop van Jut. Beelden en woorden botsen soms. Beelden en woorden van mensen. Over God en wat heilig is en wat niet. Als iemand je raakt en je niet begrijpt waarom, vraag je om tekst en uitleg. Indrukken, meningen en gevoelens hebben we allemaal. Oordelen en veroordelen gebeurt tussen elk paar mensenoren.

Je kunt het leven als een boksring zien, maar ook als dansvloer. De een heeft een beter gevoel voor ritme dan de ander. En er zijn zoveel soorten muziek. Het vergt een leven lang oefenen om goed te dansen. Verkeerde passen produceren is onvermijdelijk in dat proces. God IS misschien wel een DJ: een Divine Joker, die van muziek, woordspelletjes en een geintje op zijn tijd houdt. Die ons aanspoort te dansen in plaats van te vechten. En die glimlacht om hoe hij of zij genoemd, geroemd of verdoemd wordt.

marianne

Marianne van Waterschoot

Communicatiecoördinator

Marianne van Waterschoot werkt momenteel als communicatiecoördinator voor twee parochies. Ze doet daarnaast redactie & vertaalwerk en …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.