dddDe diaconieën van de Protestantse Kerk zijn een essentiële pijler voor de samenleving. Dat is de uitkomst van een landelijk onderzoek van de Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie. Onderzocht werd de betekenis voor de kerk en de samenleving van het werk van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland. Ondanks dalende ledentallen en het sluiten van kerkgebouwen stijgen de uitgaven voor diaconale activiteiten én groeit het aantal vrijwilligers. Omgezet in euro’s dragen de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland een kwart miljard euro per jaar bij aan de samenleving.

De samenleving verandert, de diaconie verandert mee. Meer dan dat: er wordt de laatste tijd een groter beroep op de diaconie gedaan, en die groei zal zich waarschijnlijk doorzetten. In het onderzoek wordt verklaard hoe het komt dat lokale diaconieën steeds vaker en grootschaliger inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals veranderingen in zorg en welzijn. Diaconieën geven in het onderzoek aan dat ze verwachten dat hun inzet alleen nog maar meer zal toenemen.

Conclusies
Het resultaat van het onderzoek is samengevat in zes hoofdconclusies. Kortweg komen die hierop neer: (1) de inzet en ambitie van diaconieën groeien, (2) hun werk wordt beïnvloed door de crisis en de nieuwe participatiesamenleving, (3) diaconieën zijn goed voor ruim een kwart miljard euro aan bijdragen in geld en werkkracht, (4) hun taak is ook om te signaleren waar knelsituaties zijn en om dit met de overheid te bespreken, (5) de samenwerking tussen diaconieën en met overheid en organisaties is van toenemend belang, (6) diakenen hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zijn mensgericht. Ze doen hun werk met plezier!

Vitaal
Adriaan Kaland, voorzitter van de Federatie van Diaconieën: ‘Het bedrag van ruim een kwart miljard euro heeft ook ons verrast. Het is aanzienlijk. En dit is dan nog exclusief de overige activiteiten die de kerk ontplooit, zoals pastorale inzet. Als je dan ook nog bedenkt wat andere kerkgenootschappen doen, dan kun je ervan uitgaan dat de kerken een veelvoud van dit bedrag bijdragen aan de samenleving.’

Carla van der Vlist, teamleider Kerk in Actie binnenlands diaconaat: ‘Het onderzoek laat zien hoe vitaal het diaconale werk is. Op zich wisten we dat wel, want we merkten dat het beroep op de lokale diaconie en landelijk op ons als Kerk in Actie groeit. Maar het onderzoek laat nog iets extra’s zien: er is een sterke drive om iets te betekenen voor mensen in de eigen omgeving, die dat nodig hebben. Er verandert momenteel veel in de zorg en de omslag die wordt gemaakt naar een participatiesamenleving. Je kunt meegezogen worden in alle veranderingen, maar er liggen hier juist ook kansen voor de diaconie: onderzoek hoe en waar kun je een rol van betekenis spelen. En kom op voor mensen die tussen wal en schip raken.’

Klik hier om het rapport Diaconaal onderzoek te downloaden.

Bron: Kerkinactie.nl

Nog geen reactie — begin het gesprek.