In het interview met de Amerikaanse filosoof Susan Neiman dat u later deze week kunt lezen, omschrijft zij een volwassen idealist als iemand die vasthoudt aan idealen, maar zich tegelijkertijd bewust is dat deze idealen niet allemaal gerealiseerd zullen worden. Je beseft dat je ideaal van hoe het behoort te zijn, evenveel macht heeft als de feiten die zeggen hoe het is. Hoop is daarbij voor haar een onontbeerlijke waarde.

Daarmee is het is een wilsbesluit om je idealen in te zetten voor je medemens, de samenleving en een nieuw wij. En we worden op onze wenken bediend, want er is net een groot onderzoek geweest aan de universiteit van Tilburg dat bevestigt dat mensen niet primair voor hun eigen belang gaan, maar juist iets willen betekenen voor anderen en voor de samenleving. Dit gaat dwars tegen alle cynisme in. Het wordt dus de hoogste tijd dat we idealisme gaan zien als het nieuwe realisme.

In onze rubriek ‘het W!J interview’ vertelt Gabriël van den Brink, hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde en een van de onderzoekers, over eigentijds idealisme.

Ook voor politici zijn deze inzichten goed bruikbaar. Ze praten niet meer over politieke vragen, het gaat alleen over de economie. Terwijl de grootste uitdaging is hoe we vragen van moraal en zingeving terug brengen in het politieke debat. Een politiek van morele betrokkenheid is niet alleen een ideaal dat ons meer inspireert, maar biedt ook een betere basis voor een rechtvaardiger samenleving.
Om tot een rechtvaardige samenleving te komen moeten we overleggen over de betekenis van de goede manier van leven en een publieke cultuur scheppen die open staat voor meningsverschillen die onvermijdelijke zullen ontstaan. Een sterkere publieke betrokkenheid bij onze morele meningsverschillen zou kunnen leiden tot meer wederzijds respect.

Over wederzijds respect gesproken. Op 2 maart werd in De Nieuwe Liefde in Amsterdam het boek van Jan Jaap de Ruiter, De ideologie van de PVV, gepresenteerd. Het belangrijkste kenmerk van die ideologie is uitsluiting. Daar wilden wij uiteraard niet van beschuldigd worden en daarom hebben wij talloze PVV’ers uitgenodigd voor het debat, maar ook deze keer is weer gebleken dat zij laf zijn en het debat niet aangaan. Onze reporter Sahar Jahish was erbij, u kunt het zien in onze rubriek: ‘W!J – in het land’. ‘W!J – in het land’, gaat op zoek naar urgente, spannende, of onthullende ‘W!J – nieuws’ wetenswaardigheden. W!J houdt zich aanbevolen voor tips uit den lande!

Elke laatste video van de maand staat in het teken van onze vervolg serie ‘Het thuisgevoel van…’.
De samenleving is het ‘thuis’ dat we samen bouwen. Kunnen we ons nog ergens thuis voelen en wat is dat dan precies? Waar horen we bij? Hoe kunnen we ons met elkaar verbinden? Deze maand is de beurt aan Ahmed Marcouch, Tweede Kamerlid voor de PvdA.

Wij hopen dat u met al dit bekijkenswaardige en aanstekelijke idealisme wordt geïnfecteerd en niet resistent bent tegen dit virus. Laat ons weten wat u drijft tot idealisme, wie u ertoe inspireert. En denkt u dat idealisme nodig is om te komen tot een nieuw wij? Wij zien uit naar uw reacties.

I.Overdijk-Twitter

Ida Overdijk

Eindredacteur religie & cultuur TV

Ida Overdijk is eindredacteur religie & cultuur TV, tot 2016 bij de IKON, nu bij EO.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.