Jezus wordt in de Koran vermeld als belangrijke profeet. Abraham en Jakob zijn bekende bijbelse figuren, voor zowel Joden als christenen. Zijn sommige delen van diverse heilige schriften van elkaar afgeleid of is dat maar schijn?

Van het prille begin tot vandaag loopt er een breuklijn tussen godsdiensten die alle één God belijden. De Joden werden al snel (2de eeuw na Chr.) als ‘godsmoordenaars’ bestempeld omdat ze Jezus aan het kruis hadden genageld. Moslims en christenen stonden meermaals met getrokken zwaarden tegenover elkaar in de kruistochten. Israëli’s en Palestijnen leven op gespannen voet in het Heilig Land. Toch staan Joden, christenen en moslims op spiritueel en moreel vlak dichter bij elkaar dan ze misschien zelf beseffen.

eyckje67

Hoe kijken de volgelingen van Mozes, Jezus en Mohammad naar elkaar? Welke ideeën bieden hun respectieve tradities om al dan niet het dialooggesprek aan te gaan en duurzame vrede te stichten? De auteur grasduint in teksten van de drie wereldreligies en laat enkele denkers van vroeger en nu aan het woord. Hij stoot op belangrijke verschillen, gaat op zoek naar de context van controversiële schriftteksten, brengt nuances aan. Maar vooral zoekt hij ook uit wat mensen met elkaar kan verbinden.

Over de auteur

Jan van Eycken is priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, met specifieke opdracht voor de interreligieuze dialoog.

Voor meer informatie over dit boek (o.a. boekgegevens): klik hier.

Al 5 reacties — praat mee.