De klimaatpelgrimstocht startte in augustus in Polen en eindigt in november in Glasgow, bij COP26, de 26e Wereldklimaatconferentie. Van 30 september tot en met 11 oktober liepen de pelgrims door Nederland. Met deze pelgrimstocht wilden de organisatoren in Nederland, Vastenactie en GroeneKerken, aandacht vragen voor klimaatverandering en de rol van kerken daarin.

Veertig plaatselijke kerken en twee moskeeën waren betrokken bij de voorbereiding en zorgden voor onderdak, eten en activiteiten voor de pelgrims. 420 mensen liepen een of meerdere etappes mee met de pelgrims.

Daarnaast werden mensen en kerken opgeroepen om een klimaatpetitie te ondertekenen, waarmee ze de aanwezigen bij COP26 oproepen tot actie en klimaatgerechtigheid. Bijna 2.500 mensen ondertekenden de online petitie. Ook ruim zeventig plaatselijke kerken ondertekenden de klimaatpetitie. Zij hebben samen bijna 100.000 leden.

De pelgrims namen zondag de ondertekende klimaatpetitie met alle handtekeningen in ontvangst en nemen deze mee naar de conferentie in Glasgow, om ze daar te overhandigen aan de regeringsleiders.

1-Serene-start-van-de-dag-in-de-mist-1

Tijdens de landelijke klimaatmars afgelopen zondag liepen 150 mensen mee met de pelgrims. Vertegenwoordigers van het protestantisme, de islam, het hindoeïsme, het jodendom, het boeddhisme en het rooms-katholicisme benadrukten onderweg het belang van klimaatgerechtigheid vanuit hun eigen achtergrond. Een van hen illustreerde dit met een verhaal: drie mensen zitten in een bootje. Eén van hen boort een gat in de bodem. Wanneer de anderen daartegen protesteren, is het antwoord: ik boor het gat toch niet aan jullie kant? Het laat zien hoe de overmatige consumptie van een deel van de wereld, de rest meesleept naar de ondergang. Daarom is het zo belangrijk nu onze stem te laten horen.

Klimaatpelgrim Lydia van Maurik liep het hele Nederlandse deel van de tocht mee. Na afloop blikt ze terug: ‘Onze klimaatcrisis is een vertrouwenscrisis. Een geloofscrisis. Wij als mensen moeten erop vertrouwen, dat, als wij met heel ons hart zorg dragen voor onze moeder aarde, dat zij voor ons zal zorgen. En dat durven we helemaal niet. Zolang wij in ons hart vertrouwen op zekerheden die we zelf in de hand denken te hebben en zo de schepping proberen te beheersen en in te richten op onze eigen behoefte, kunnen we nooit echt met liefde voor de schepping zorgen. Want onze liefde is dan alleen op onszelf gericht.’ Maar als ze naar Jezus luistert, leest ze: Zoekt eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan krijgen jullie de rest er gratis bij. Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. ‘Zo simpel is het. Dankbaar zijn. Geen risicoanalyses, niks oppotten, geen zucht naar afleiding: wat een overvloed is er, wat is er veel te delen en wat heb je weinig nodig voor ultiem geluk.’

Lees de hele terugblik van Lydia van Maurik op de website van GroeneKerken.

Blijvende beweging

Nu de klimaatpelgrimstocht op Nederlandse bodem voorbij is, roepen GroeneKerken en Vastenactie mensen en kerken op om zich blijvend aan te sluiten bij hun netwerk. Als gelovigen willen we samen gehoor geven aan de opdracht om zorg te dragen voor Gods schepping. Zo helpt GroeneKerken (een initiatief van Tearfund en Kerk in Actie) alle kerken in Nederland die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Vastenactie zet zich in voor een eerlijke verdeling van welvaart en ondersteunt daarom wereldwijd jaarlijks allerlei kleinschalige ontwikkelingsprojecten.

De afgelopen twaalf dagen schreven de Nederlandse lopers dagverslagen van de tocht. Deze verhalen zijn te vinden op de website van GroeneKerken: https://www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht-blog/.

Klimaatpelgrimstocht2021_Dick Vos_02
Klimaatpelgrimstocht in 2021
Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.