iskoVandaag opent het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) een speciale hulplijn voor ouders die zich zorgen maken over hun radicaliserende kinderen.  Ouders kunnen bellen met telefoonnummer 06-81893529. Daarachter staan 20 vertrouwenspersonen paraat om ouders en familieleden in vertrouwelijkheid te adviseren en te ondersteunen.

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) lanceert de hulplijn als antwoord op de toenemende onrust en bezorgdheid over radicalisering in de samenleving in het algemeen en in de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Veel ouders maken zich grote zorgen over hun kinderen. Voor een aantal ouders is radicalisering zeer dichtbij gekomen. Tot nu toe zijn er ongeveer 160 jongeren naar Syrië en Irak vertrokken. Dit aantal neemt helaas nog steeds toe. Met de hulplijn biedt het SMN een laagdrempelige voorziening die ouders in staat stelt de hulp van vertrouwenspersonen in te roepen om deze problematiek het hoofd te bieden.

De aanpak bestaat eruit dat ouders die de hulplijn bellen – na hun instemming – gekoppeld worden aan een opgeleide vertrouwenspersoon uit eigen kring. Het kan daarbij gaan om het overdragen van kennis en vaardigheden, maar ook om het bieden van hulp en advies bij een vervolgstap. Het uiteindelijke doel is ouders en andere familieleden in staat te stellen signalen van radicalisering te duiden en de hulpmogelijkheden bij probleemsituaties beter te benutten. Waar nodig worden de ouders en hun familieleden – wederom na hun toestemming – naar de geëigende instanties doorverwezen.

Met een folder en via lokale organisaties en moskeeën informeert het SMN ouders en familieleden over deze hulplijn. Ook worden sociale media en de website www.hulplijnradicalisering.nl ingezet om dit initiatief in brede kring bekend te maken.

Bron: SMN

Nog geen reactie — begin het gesprek.