In Trouw geeft Manuela Kalsky, directeur van Nieuw Wij en hoogleraar op de Edward Schillebeeckx-leerstoel voor theologie en samenleving aan de VU, duiding: “Deze dieren worden op een manier gehouden die in moreel en ethisch opzicht niet te verantwoorden is. We worden er ziek van! Lichamelijk en geestelijk. Juist nu is het tijd om profetisch te spreken, iets dat we kennen uit de joodse en christelijke traditie. Kijk naar de profeet Amos, die gaat echt tekeer. ‘Jullie met jullie hoogmoed en feesten, ik haat ze. Jullie zijn de gerechtigheid uit het oog verloren’, zegt hij. Wat dat profetische spreken betekent? Het is een indringende oproep tot omkeer.”

Kalsky denkt dat verbrande varkens, geruimde kippen en giftige eieren het gevolg zijn van een verkeerde levenshouding. “Wat geeft betekenis aan ons leven? Die vraag stellen, zijn we kwijtgeraakt in onze consumeerdrift. We zitten in een grote spirituele crisis.”

Manuela Kalsky
Manuela Kalsky

“Ik bereid op dit moment het eredoctoraat voor dat Karen Armstrong aan de VU krijgt. Zij is bezig met een ethiek van compassie. Met compassie bedoelt ze niet een beetje medelijden hebben, maar echt iets fundamenteels. Ik zeg altijd: hoe bereik je het goede leven voor allen. Dat is de vraag die daarin centraal staat. Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren en planten. Het goede leven voor allen, dat verwijst naar het idee van het Rijk Gods. Alles wat geschapen is moet tot bloei komen.”

Het ‘handvest voor compassie’ van Armstrong, de Britse bestsellerschrijfster op het gebied van religie, spreekt Kalsky zeer aan. “Die vraag, hoe nemen we als mensen verantwoordelijkheid voor de hele schepping, die zijn we uit het oog verloren. We zijn een integrale visie op het leven kwijtgeraakt. Een fundamentele verandering komt alleen als we als mensen de verbinding zoeken met álles wat leeft, de mens is onderdeel van de kosmos. ‘Laudato Si’, de encycliek van paus Franciscus over het milieu, geeft wat dat betreft een goede voorzet. Er moet in ons denken en doen sprake zijn van wederkerigheid.”

Bron: Trouw. Lees het gehele artikel in Trouw / Blendle (€).

mk_foto

Manuela Kalsky

Oprichter en Bijzonder Hoogleraar

Manuela Kalsky richtte Nieuw Wij op als directeur van het onderzoekscentrum van de Nederlandse Dominicanen (DSTS). Zij was directeur, …
Profiel-pagina
Al 15 reacties — praat mee.