Manuela Kalsky

Manuela Kalsky

Hoogleraar Vrije Universiteit

Manuela Kalsky is directeur van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS). Sinds 1 januari 2012 bekleedt ze de Eward Schillebeeckx leerstoel voor Theologie en Samenleving aan de Vrije Universiteit. In 2008 zette zij samen met Bureau Intermonde en het ministerie van VROM de multimediale website Nieuwwij.nl op. In haar werk staat het overbruggen van wij/zij tegenstellingen in de samenleving centraal. Kalsky geeft leiding aan het DSTS-onderzoeksprogramma ‘Theologie van het goede leven voor allen vanuit transreligieus perspectief’ en samen met prof. dr. A van der Braak aan het NWO-onderzoeksprogramma naar ‘Multiple Religious Belonging’ aan de Vrije Universiteit.

 

Recente artikelen van Manuela Kalsky