Manuela Kalsky

Manuela Kalsky

Bijzonder hoogleraar Vrije Universiteit

Manuela Kalsky bekleedt sinds 2012 als bijzonder hoogleraar de Eward Schillebeeckx leerstoel voor Theologie en Samenleving aan de Vrije Universiteit. Ze is directeur van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) en is voorzitter van Stichting Nieuw Wij. In 2008 zette zij samen met Bureau Intermonde en het ministerie van VROM de multimediale website Nieuwwij.nl op. In haar werk staat het overbruggen van wij/zij tegenstellingen in de samenleving centraal. Samen met prof. dr. A. van der Braak leidde ze het NWO-onderzoeksprogramma naar ‘Multiple Religious Belonging’ aan de Vrije Universiteit.

Recente artikelen van Manuela Kalsky