Manuela Kalsky

Manuela Kalsky

Hoogleraar Vrije Universiteit

Manuela Kalsky is directeur van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS). Sinds 1 januari 2012 bekleedt ze de Eward Schillebeeckx leerstoel voor Theologie en Samenleving aan de Vrije Universiteit. In 2008 zette zij samen met Bureau Intermonde en het ministerie van VROM de multimediale website Nieuwwij.nl op. In haar werk staat het overbruggen van wij/zij tegenstellingen in de samenleving centraal. Kalsky geeft leiding aan het interdisciplinaire DSTS-onderzoeksprogramma ‘Op zoek naar een nieuw wij in Nederland’, waaraan onderzoekers van verschillende universiteiten meewerken.

Recente artikelen van Manuela Kalsky