In aanloop naar de zitting, verzocht de Raad van State de staatssecretaris uitleg te geven over de definities die de IND hanteert voor de begrippen ‘genderidentiteit’, ‘seksuele gerichtheid’, ‘seksuele geaardheid’, ‘transgender’, ‘transseksueel’, ‘binair’ en ‘non-binair’. Ook wilde de Raad van State weten hoe het consistent hanteren van dezelfde definities in het horen, toetsen en afwijzen van lhbtiq+ asielzoekers door hoor- en beslismedewerkers én lhbtiq+ coördinatoren, door de IND wordt geborgd.

Op basis van deze vragen kwam de IND voor het eerst via de landsadvocaat met een tot dusver onbekende, interne en daarmee geheime leidraad: ‘IND begrippen en bewoordingen bij LHBTIQI+ zaken’. Een lijst die ‘ergens’ in 2022 was samengesteld omdat volgens de landsadvocaat er ‘in de praktijk signalen waren dat sommige medewerkers moeite hadden met bepaalde begrippen en bewoordingen’. Omdat deze definities dermate afwijken van de wijze waarop de IND de geloofwaardigheid van lhbtiq+ toetst en vooral ook afwijst, stuurde LGBT Asylum Support naast brieven aan de Raad van State ook een brief aan de staatssecretaris met het verzoek om verantwoording. Deze brief omvat onder meer 26 kritische vragen over toepassing van deze interne lijst die tot dusver niet genoemd wordt in de openbare werkinstructie.

“Het op zo’n laat moment intrekken van een negatieve beslissing door de IND is uiterst laf maar voor Zeelanda enkel winst. Het is niet voor de eerste keer, dat na kritiek op de IND door LGBT Asylum Support beschikkingen worden ingetrokken,” aldus Kortekaas van deze organisatie. “Overduidelijk laat de IND merken dat zij geen verstrekkende uitspraak van de Raad van State wil die invloed zal hebben op de wijze van toetsen in lhbtiq+ asielprocedures. Echter, wij hebben de staatssecretaris per brief ter verantwoording geroepen.” Nu de IND deze beschikking intrekt en de discussie daarmee niet bij de Raad van State ligt, zal volgens LGBT Asylum Support de politiek zich moeten uitspreken over de “gebrekkige en niet transparante wijze waarop de IND in lhbtiq+ zaken toetst”.

2023-03-31 #NIETTRANS GENOEG foto Zeelanda
Zeelanda Beeld door: LGBT Asylum Support

Zeelanda reageert opgelucht. “Met het intrekken van de negatieve beslissing probeert de IND fouten in de beoordeling te verbergen. En niet alleen voor mij maar ook voor andere lhbtiq+ asielzoekers. In mijn situatie werd daardoor bijna drie jaar verspild zonder enige compensatie tussen het wachten op een gehoor bij de IND en het uiteindelijk aanvechten van de negatieve beslissing bij Raad van State om uitzetting tegen te gaan. Ik hoop dat ze beseffen dat ze kwetsbare lhbtqi+ asielzoekers en vooral transpersonen niet opnieuw zo kunnen behandelen.”

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.