“In en om Jeruzalem, een van de oudste en dierbaarste steden van de wereld, woedt weer een strijd met wapens die er niet thuishoren en die dood en verderf zaaien.

Begin dit jaar hebben vertegenwoordigers uit het christendom, jodendom en de islam binnen het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM) hun perspectieven op Jeruzalem met elkaar gedeeld. Tijdens deze intensieve gesprekken werd duidelijk dat wij allen, vanuit religieus perspectief, Jeruzalem als de stad van vrede zien voor iedereen.

Wij horen met afgrijzen hoe bepaalde groepen het gebruik van geweld in Jeruzalem aanprijzen. Als OJCM wijzen wij deze uitingen en het gebruik van dit soort geweld in de meest krachtige termen af en vragen aan u dit ook te doen.

Wij hebben niet de illusie dat wij vanuit Nederland ons een voorstelling kunnen maken van de angst en het geweld waaraan de bewoners van Jeruzalem, in Israël en Gaza zijn blootgesteld. Met nadruk vragen wij aan alle leiders van zowel de christelijke, de joodse en de islamitische gemeenschap om vanuit de religieuze gemeenschappen een oproep te doen voor vrede en een veilig gevoel voor iedereen. Religieuze leiders hebben de mogelijkheden elkaar op te zoeken en relaties op te bouwen. Door verhoudingen waarbij men elkaar met het hart respecteert, wordt het verschil met hen die oproepen tot gebruik van geweld duidelijk. Samen optrekken is juist nu belangrijk.

Jeruzalem, de stad die door onze drie religies als heilig wordt gezien, zou een symbool van vrede moeten zijn. Daarom zou de oude stad voor iedereen toegankelijk moeten zijn, zonder de heiligdommen van elkaar te scheiden. Wij vragen de leiders van alle drie de religies om nu op te roepen tot het stoppen en definitief beëindigen van geweld. Geef partijen de ruimte om in goed vertrouwen te onderhandelen in een zoektocht naar een evenwichtige, rechtvaardige en op vrede gebaseerde oplossing voor de stad die door ons allemaal als een heilige plek wordt beschouwd.

Namens OJCM,

Simon Cohen, voorzitter
Driss El Boujoufi, vicevoorzitter
Daniëlle Leder, secretaris

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Al 4 reacties — praat mee.