De enquête is uitgevoerd om de discriminatiemeldwijzer te evalueren die ontwikkeld is door KIS in samenwerking met het College voor de Rechten van de Mens, de Nationale ombudsman, het ministerie van Sociale Zaken, het Meldpunt Internet Discriminatie (MiND) en de Landelijke Vereniging Tegen Discriminatie. De meldwijzer moet kennis over het melden van discriminatie bij jongeren vergroten evenals de naamsbekendheid van de betrokken organisaties. Het merendeel van de jongeren die de enquête over de meldwijzer heeft ingevuld, heeft een migratieachtergrond en is tussen de 16 en 20 jaar.

‘Ik wist niet eens dat ze bestonden’

Een melding van discriminatie maken kan bij verschillende organisaties: bij de antidiscriminatievoorziening in de gemeente, de politie, het College voor de Rechten van de Mens, MiND of de Nationale ombudsman. Uit de enquête komt naar voren dat een kwart van de jongeren deze instanties niet kende en een kwart ook niet ervan op de hoogte was dat ze discriminatie kon melden. ‘Ik wist niet eens dat deze organisaties bestonden’, schrijft een jongere in de enquête. Maar nadat jongeren de discriminatiemeldwijzer hebben bekeken, geeft twee derde van hen aan dat ze nu eerder discriminatie gaat melden. Ze weten beter bij welke organisaties ze terecht kunnen en hebben daardoor het gevoel dat ze wel degelijk serieus genomen worden.

Impact

Nacha Rakraki van het College voor de Rechten van de Mens zegt blij verrast te zijn dat jongeren aangeven nu wel te gaan melden: ‘Discriminatie meemaken is heel naar. Het heeft grote impact op jongeren. Daarom vindt het College voor de Rechten van de Mens het ontzettend belangrijk om hen te informeren dat discriminatie in Nederland verboden is en dat je met je discriminatie-ervaringen onder andere terecht kunt bij het College voor de Rechten van de Mens.

Melden heeft altijd zin

Wel blijkt het gevoel dat discriminatie melden geen zin heeft, hardnekkig te zijn. Ook als jongeren weten hoe en waar ze discriminatie kunnen melden, blijft bij een deel (14%) dit gevoel bestaan. ‘Ik vraag me af of de klacht serieus wordt genomen’, geeft iemand in de enquête aan. Frederique Janss van de Landelijke Vereniging Tegen Discriminatie: ‘Melden heeft altijd zin, is het niet voor jezelf dan is het wel voor iemand die later in een zelfde soort situatie terecht komt. Antidiscriminatievoorzieningen nemen alle meldingen serieus. Zij kunnen jou helpen door te bemiddelen, ondersteuning te bieden bij juridische stappen of voor advies als je zelf een gesprek wilt aangaan met iemand door wie jij je gediscrimineerd voelt.’

Bestel de discriminatiemeldwijzer

De discriminatiemeldwijzer heeft de vorm van een handzame brochure. U kunt deze wel hier online bekijken. Wilt u de meldwijzer zelf verspreiden op uw school of binnen uw vereniging of organisatie? U kunt gratis exemplaren aanvragen. Stuur daarvoor een e-mail naar: [email protected].

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.