Toch is dit anders wanneer het mijn religie, de islam, betreft. Vaak hoor je geluiden van mensen uit de gemeenschap die graag meer ‘leiders’ zouden willen zien. Leiders die het voortouw nemen, de groep inspireren en een voorbeeldfunctie vervullen. Hiervan getuigt het feit dat er zelfs een mondiaal project in het leven is geroepen onder de naam Muslim Leaders of Tomorrow.

Moslimprominenten uit de hele wereld worden ingevlogen om te discussiëren over actuele thema’s binnen de moslimgemeenschap. Wie deze mensen selecteert, blijft voor mij een raadsel, maar er zijn zoveel clubjes die alles in de gaten houden… Dat zal wel snor zitten.

Mijn vraag blijft alleen: waarom selecteren zij juist deze mensen? Zijn zij wel representatief? Wat maakt hen tot leiders? En boven alles: waarom hebben wij moslimleiders nodig? Ik kan me helemaal voorstellen dat er moslims zijn die, mede door de recente ontwikkelingen, willen dat er mensen opstaan die een goed woordje doen voor de geloofsgemeenschap. Dat brengt echter ook een hele verantwoordelijkheid met zich mee. De islam is zo breed, dat ieder geluid wel een tegengeluid zal oproepen. En zo blijf je uiteindelijk meer met elkaar bezig dan dat je een representatief geluid naar buiten toe vormt.

Als het om de islam gaat, ben ik wel voor anarchisme. Geen leiders of mensen die namens mijn religie een woordje doen. De islam heeft nooit leiderfiguren gehad die tussen de Schepper en de gelovige instaan, om zo hiërarchie te voorkomen. Iedereen heeft evenveel kans om dicht bij God te staan. Ook in de maatschappij vind ik dat dat zoveel mogelijk gehandhaafd moet worden. Gek word ik als ik iemand zie die namens mij weer eens iets verkondigt op tv, in de krant of op de radio.

Uiteraard hebben we moslims nodig die zich mengen in het publieke debat. Niet zozeer omdat het moslims zijn en zij voor moslims opereren, maar omdat zij iets toe te voegen hebben aan het publieke debat en de hele samenleving. Gewoon voorbeelden, voor iedereen – alleen met een islamitische achtergrond. En voor de pluriformiteit van het debat is het een grote plus om mensen met verschillende achtergronden te hebben.

Ik zeg: lang leve het anarchisme!

Suzan Yücel

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.