In het deze maand bij uitgeverij Skandalon te verschijnen Oog in oog presenteert en becommentarieert mystiek-kenner Kick Bras teksten en kunstvoorwerpen uit allerlei eeuwen, landen en joods-christelijke tradities, en ontsluit hun blijvende zeggingskracht. Hij verbindt de verbale en visuele uitingen met elkaar, als verwanten die allemaal op die Ene, op het goddelijke mysterie, zijn gericht.

In 55 hoofdstukken maakt de lezer een pelgrimsroute langs verschillende kunstwerken en teksten, van Hadewijch tot Bonhoeffer, van Giotto tot Rothko en van Chagall tot Caravaggio. De lezer wordt ingeleid in de cultuur van de christelijke mystiek aan de hand van centrale thema’s als mystieke ervaring, gods- en mensbeelden en de mystieke weg, met al de metaforen en beelden die daaraan ontsproten. Ook heeft Bras aandacht voor hoe wij nu, vandaag de dag, het goddelijke mysterie zouden kunnen ervaren, en daarbij deelt hij ook zijn eigen ervaringen.

Oog in oog is een rijk geïllustreerd, full colour boek dat uitnodigt tot kijken, lezen, overdenken en mijmeren, en dat alle ruimte geeft om tot nieuwe kennis en tot nieuwe inzichten te komen.

Over de titel

De titel Oog in oog refereert aan de belofte die Paulus ooit noteerde: ‘Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog’. Bij een mystieke ervaring wordt nu al een glimp gegund en is het of ‘we even oog in oog staan met de Eeuwige’.

Over de auteur

Dr. Kick Bras is theoloog en als onderzoeker gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut – voor de studie van de spiritualiteit – te Nijmegen. Hij publiceert over spiritualiteit, mystiek en meditatie. Eerder doceerde hij spiritualiteit aan de Theologische Universiteit van Kampen. Zie ook www.kickbras.nl.

Presentatie van Oog in oog

De verschijning van Oog in oog wordt gevierd met een avond waarin Kick Bras een boeiende presentatie zal geven van zijn boek aan de hand van meerdere kunstwerken en teksten. Deze avond vindt plaats in Haarlem op donderdag 28 september en start om 20.00 uur; zaal open om 19.30 uur. Immanuelkerk – Van Egmondstraat 7. Toegang is gratis. Aanmelden vooraf via [email protected] wordt op prijs gesteld maar is niet vereist. Het boek zelf komt al in de maand juli beschikbaar.

Boekgegevens:

Titel: Oog in oog. Christelijke mystiek in woord en beeld
Auteur: Kick Bras
Uitgeverij: 224 pagina’s
Prijs: € 27,50
Inkijkexemplaar: klik hier

Nog geen reactie — begin het gesprek.