“Je hebt in je leven wellicht intensieve periodes meegemaakt die veel met je deden,” schrijft onderzoeker professor dr. Hanneke Schaap-Jonker. “Misschien zit je er nu wel middenin. Voor veel mensen zorgt de corona-crisis nu voor stress, angst, onzekerheid, verdriet, pijn, machteloosheid en soms zelfs wanhoop. Welke emoties de boventoon voeren, is voor iedereen weer anders – de een is harder getroffen dan de ander en ieder persoon beleeft het weer anders. Maar voor iedereen geldt: de crisis doet iets met je gevoelsleven en de manier waarop je in het leven staat, net als andere ingrijpende gebeurtenissen of situaties.”

Gevoelens zijn daarbij niet altijd zoals mensen zelf graag zouden willen, zo signaleren de onderzoekers. “Soms ben je bijvoorbeeld minder leuk, geduldig of vriendelijk dan gewenst. Stress kan er voor zorgen dat je weleens uit je slof schiet. Hoe verhoud je je tot jezelf en tot je eigen emoties? Hoe kijk je naar het lijden dat jouzelf of anderen treft? En hoe heeft dat te maken met hoe je kijkt naar de wereld en naar God of dat wat je heilig is? Dat zijn centrale vragen van dit onderzoek.”

“Uit onderzoek weten we dat een kritische houding naar jezelf kan leiden tot psychische klachten, en een milde houding tot mentaal welbevinden. Wanneer we meer weten over de rol van geloof en levensovertuiging in het mild zijn naar jezelf en het effect hiervan op mentaal welzijn, kunnen we mensen passende handreikingen bieden, bijvoorbeeld in therapie of coaching.”

Onderzoek

“Wil jij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kennis? Doe dan mee!”, zo luidt de oproep van de onderzoekers. “Je antwoorden zijn van groot belang! Op dit moment zoeken we juist ook mensen met een andere levensovertuiging dan een religieuze, mensen met een multiple religious belonging, of mensen die zichzelf niet als religieus zien – hoewel we blij zijn met iedereen die meedoet!”

Het onderzoek is anoniem en bestaat uit een eenmalige online vragenlijst, te bereiken via www.vu.nl/zelfcompassie. Het invullen hiervan duurt 20 tot 30 minuten. Er wordt vertrouwelijk met de gegevens omgegaan. Meer hierover is te vinden via www.vu.nl/zelfcompassie.

Het onderzoek ‘zelfcompassie in tijden van Covid-19’ is een samenwerking tussen de bijzondere leerstoel klinische godsdienstpsychologie aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit en het Nederlands Dagblad. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de Vrije Universiteit, Amsterdam. Onderzoeksleider is prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker, psycholoog en theoloog. Zij is bijzonder hoogleraar aan de VU en rector van het Kennisinstituut christelijke ggz, onderdeel van Eleos en De Hoop ggz.

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Al één reactie — praat mee.