“Wij constateren dat de recente terreuraanslagen op verschillende plekken in Europa wederom polarisatie en verharding in de hand werken,” zo stellen de initiatiefnemers. “De toename van verschillende vormen van haat baart ons ernstige zorgen. Ons land is gebaat bij stabiliteit, compassie en saamhorigheid en daar hebben wij allemaal een rol in te spelen. Yalla! zal samenwerken met zowel het maatschappelijk middenveld als de overheid om dit te doen.”

Yalla! wil er verder voor waken dat buitenlandse conflicten de verhoudingen in ons land op scherp zetten, door deze naar Nederland te importeren, zo meldt het mission-statement. “Ondanks dat er verschillende perspectieven op de conflicten kunnen zijn en daar ruimte voor is, werken moslims en joden in ons land aan het verstevigen en bestendigen van een goede verstandhouding. In onze positie als minderheden doorvoelen wij het belang van een veilige, inclusieve en rechtvaardige samenleving waarin iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn.”

De doelstelling is het tegengaan van antisemitisme en moslimhaat in diverse vormen door in te zetten op het verstevigen van de sociale cohesie tussen de verschillende bevolkingsgroepen; en het ontplooien en versterken van initiatieven die bijdragen aan de verbinding in de Nederlandse samenleving als geheel en die van joden en moslims in het bijzonder. De aanleiding is de opkomst van antisemitisme en moslimhaat in diverse vormen; toenemende polarisatie en opkomst van extremisme in de samenleving; politiek populisme gericht op het kwalificeren van religieuze en culturele minderheden als een bedreiging voor de Nederlandse cultuur.

Yalla! gaat culturele, literaire-, muzikale- en andere ontmoetingsactiviteiten organiseren (of eraan bijdragen) gericht op respect en vriendschap tussen mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden. Ook gaan de mensen van Yalla! actief bijdragen aan het maatschappelijk debat.

De motieven voor de oprichting van de stichting zijn serieus, maar het plezier ontbreekt zeker niet. “We doen het ook gewoon voor de lol – en voor licht, liefde en vreugde,” zegt mede-initiatiefnemer Chantal Suissa vandaag in Trouw. “Om mooie bijeenkomsten te organiseren, met muziek, eten, inspirerende lezingen en leuke ontmoetingen. En iedereen is welkom, ook als je niet joods of islamitisch bent.”

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Al 4 reacties — praat mee.