“Vrijzinnigheid is een persoonlijke manier van geloven, die geworteld is in het christendom. Vrijzinnig geloven kenmerkt zich door een vrije en kritische omgang met de Bijbel en de christelijke traditie,” zo is te lezen op de website van de VVP. “Vrijzinnigheid is open naar de cultuur en gericht op menselijkheid.”

Het zijn deze woorden die Meta Floor aanspreken. “Ik ben opgegroeid in een klein dorp in het Groene Hart, een hechte gemeenschap waar betrokkenheid en zorg voor elkaar vanzelfsprekend waren. Kerk, geloof en geloofsbeleving speelden een centrale rol, daar was alles om heen georganiseerd,” zegt ze in een interview op de website van de VVP. “In deze orthodoxe context was het van levensbelang om de juiste antwoorden te vinden op geloofsvragen die in de traditie van belang werden geacht. Al lerend aan het leven ben ik gaandeweg helemaal losgekomen van al deze zogenaamde geloofswaarheden, en ben ik steeds meer gaan leven met de grote vragen van het bestaan. Dit is eigenlijk heel organisch gegaan, ik heb geen grote breukmomenten ervaren, het was een geleidelijke ontwikkeling.”

Hoe ziet haar overtuiging en levensvisie er nu concreet uit? “Rode draad in mijn leven, zowel professioneel als persoonlijk, is het voortdurend zoeken naar zingeving en naar mogelijkheden om bij te dragen,” zo licht Floor toe. “Als kind al stelde ik vragen over de ongelijke verdeling in onze wereld, al was ik toen vooral bezig met wat dat betekende voor mensen die pech hadden gehad, en niet zozeer welke systemen en structuren daarin een rol speelden. Later ben ik mij professioneel gaan bezighouden met de relevantie van de kerk voor de samenleving, met geloven in de context van de rafelranden van het bestaan.”

Lees het interview met Meta Floor op de website van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.