De campagne is erop gericht om alle Nederlanders te voorzien van een “eenduidig en normatief beeld van de ware Islamitische leerstelling” en om “Nederlandse moslims te verenigen op het juiste begrip van de Islam dat Profeet Mohammed (vzmh) onderwees”, zo meldt het persbericht. “Tegelijkertijd wordt geprobeerd om de Islam te onderscheiden van extremisme en aan te tonen dat extremisten een volstrekt verkeerd beeld hebben over begrippen als jihad, vrijheid van meningsuiting en mensenrechten.”

Met “bewijzen uit de Heilige Koran” moet de campagne “het extremistische gedachtegoed ontkrachten”. Moslims en niet-moslims worden uitgenodigd om elf islamitische grondbeginselen te steunen en samen een blok te vormen tegen de extremisten.

De woorden “de ware islam” kunnen bij het Nederlandse publiek, inclusief moslims, een pretentieuze indruk wekken. Zijn de initiatiefnemers zich hiervan bewust? Volgens woordvoerder Kashif Akmal is de insteek van de campagne echter niet dat alle moslims het op alle punten met elkaar eens moeten zijn. “Moslims uit diverse stromingen kunnen elkaar vinden in een aantal neutrale basisprincipes binnen de Islam en daarmee samen een blok vormen tegenover de extremisten.”

Volgens Akmal vormen de Koran en het voorbeeld van de Profeet Mohammed het leidraad voor alle moslims. “De basisprincipes komen voort uit deze bronnen. Wij hopen dat moslims over de grenzen van stromingen heen kunnen kijken en zich kunnen verenigen achter deze basisprincipes. Er zullen uiteraard altijd verschillen blijven bestaan tussen de diverse stromingen binnen de Islam, zoals ook het geval is binnen het Christendom en het Jodendom. Dat beseffen wij goed.”

Bron: youtu.be
Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Al één reactie — praat mee.

Advertentie

Kloostercast