We Gaan Ze Halen stond vorig jaar voor de Nederlandse rechter, die oordeelde dat er te weinig grond was om de Staat te veroordelen. Ondanks het feit dat er verplichtingen waren aangegaan op Europees niveau om 160.000 vluchtelingen over te nemen van Griekenland en Italië en Nederland, net als bijna alle andere lidstaten, slechts een klein deel van die belofte had ingelost.

Nu het Spaanse hooggerechtshof heeft geoordeeld dat de in 2015 genomen EU besluiten dienen tew orden nageleefd, heeft dit consequenties voor alle EU lidstaten, waaronder Nederland.

Het Spaanse Hooggerechtshof oordeelt samengevat:

– De Staat dient de besluiten van de EU (2015/1523 en 2015/1601) na te leven
– De Staat heeft ten onrechte slechts ten dele aan deze besluiten voldaan
– De Staat kan zich niet verschuilen achter administratieve problemen
– De Staat heeft immers geen beroep gedaan op de mogelijkheid die de besluiten bieden om de afgesproken aantallen naar beneden bij te stellen
– De Staat dient door te gaan met de herverdeling zoals voorzien in de EU besluiten

Met deze winst in de hand, meent WGZH nu definitief de staat te kunnen dwingen aan haar afspraken voor opname van vluchtelingen te voldoen.

Advocaat van de Stichting, Aad Stoop: “De Spaanse rechter heeft gedaan wat de Nederlandse rechter vorig jaar in twee instanties heeft nagelaten: het recht toepassen zonder aanziens des persoons, en dus zonder terug te deinzen voor de politieke gevolgen die dit met zich mee kan brengen. Zoals het in een rechtsstaat betaamt.”

Initiatiefnemer van We Gaan Ze Halen, Rikko Voorberg: ‘de situatie in de kampen in Griekenland en Italie is verslechterd. Het kamp Moria op Lesbos is een drama, zelfmoorden en automutilatie zijn aan de orde van de dag. En dat Italie zo fel is op het terugduwen van mensen naar de hel van Libië heeft alles te maken met de weigering van de rest van Europa om te reloceren. De rechter was het al met ons eens dat het een morele plicht was, maar nu is het ook dus eindelijk juridisch erkend’.

De uitspraak is hier te vinden.

Stichting WGZH hoopt dat de Nederlandse Staat naar aanleiding van deze uitspraak zelf initiatief zal nemen zo snel mogelijk aan haar verplichtingen uit de EU besluiten zal voldoen. Bij gebreke daarvan zal WGZH wederom stappen tegen de Nederlandse Staat ondernemen.

Bron: We Gaan Ze Halen

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.