Tolerantie ten opzichte van homo- en biseksualiteit wordt tegenwoordig als een Nederlandse kernwaarde beschouwd. Nieuwkomers krijgen te horen dat het accepteren van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) een wezenlijk onderdeel is van de Nederlandse identiteit. Maar hoe verdraagzaam zijn we in Nederland? En in hoeverre is er sprake van verschil van acceptatie van homoseksualiteit door verschillende herkomstgroepen? Is er sprake van een toename van LHBT-acceptatie? Neemt geweld in Nederland dat is gericht tegen deze groepen toe of af?

Belangrijkste conclusies

In vergelijking met andere Europese landen doet Nederland het goed als het gaat om acceptatie van LHBT’s. Over het algemeen denken vrouwen positiever over homoseksualiteit dan mannen, jongeren positiever dan ouderen, hogeropgeleiden positiever dan lageropgeleiden, religieuze personen negatiever dan zij die geen religie hebben en bewoners van stedelijke gebieden positiever dan bewoners op het platteland.

  • In het maatschappelijk debat gaat het vaak over acceptatie van LHBT’s onder Nederlanders met een migratieachtergrond. Daar ligt de acceptatie, zeker onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders, lager dan onder autochtone Nederlanders, maar vaak weer iets hoger dan in Oost-Europese landen. Dat Nederlanders met een migratieachtergrond minder tolerant zijn tegenover homo’s lijkt niet veroorzaakt te worden door hun etnische achtergrond, maar eerder door een gemiddeld lagere opleiding en een sterkere religiositeit.
  • Hoewel de meeste Nederlanders verklaren homoseksualiteit te accepteren, blijken ze in de praktijk moeite te hebben met homoseksuele uitingen. ‘Homo’ is nog steeds het populairste scheldwoord en LHBT’s zijn zich niet veiliger gaan voelen.
  • De laatste jaren wordt vaker melding gemaakt van geweld tegen LHBT’s, maar of er ook sprake is van een toename van anti-LHBT-geweld valt niet te zeggen. Er is onder de slachtoffers en de daders sprake van een oververtegenwoordiging van vooral Marokkaanse en in mindere mate Turkse Nederlanders. In absolute zin zijn de daders en slachtoffers van geweld tegen LHBT’s vooral mensen met een Nederlandse achtergrond. De motieven van de daders zijn, ongeacht hun achtergrond, ongeveer hetzelfde.

Voor de tekst van de factcheck: klik hier.

Bron: KIS

Al 3 reacties — praat mee.