Volgens het World Migration Report van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) blijft migratie een belangrijke motor voor de menselijke ontwikkeling en economische groei. Zo zijn de “remittances”, het geld dat migranten naar hun thuisland sturen, een belangrijke bron van inkomsten voor veel landen.

Zulke geldtransfers door particulieren zijn tussen 2000 en 2022 met 650 procent gegroeid, van 128 miljard dollar per jaar tot 831 miljard dollar. De groei zet door ondanks voorspellingen van analisten dat de transfers zouden afnemen na de covid-19-pandemie.

Van die 831 miljard dollar aan particuliere geldtransfers stuurden migranten 647 miljard dollar naar lage- en middeninkomenslanden. Dat geld maakt een belangrijk deel uit van het bbp van die landen, op globaal vlak overtreffen deze transfers ook directe buitenlandse investeringen in die landen én de wereldwijde ontwikkelingshulp.

Vluchten voor geweld

Nooit eerder in de menselijke geschiedenis werden zoveel ontheemden geregistreerd. Wereldwijd zijn er 117 miljoen mensen op de vlucht voor geweld, natuurrampen en conflicten. De crises die die ontheemding veroorzaken moeten dringend aangepakt worden, aldus het rapport. Het aantal internationale migranten wordt geschat op 281 miljoen.

Het rapport benadrukt dat migratie een intrinsiek onderdeel is van de menselijke geschiedenis dat echter vaak wordt overschaduwd door “sensationele verhalen”.

De realiteit is echter veel genuanceerder dan wat de krantenkoppen stellen, zeggen de onderzoekers. “De meeste migratie is regulier, veilig en regionaal gericht, direct gekoppeld aan kansen en bestaansmiddelen”, staat er te lezen. Het IOM klaagt aan dat desinformatie en politisering het publieke debat vertroebelen.

“In een wereld die worstelt met onzekerheid, is inzicht in de migratiedynamiek essentieel voor geïnformeerde besluitvorming en doeltreffend beleid”, zei IOM-topvrouw Amy Pope bij de lancering van het rapport. “Het World Migration Report bevordert dit inzicht door licht te werpen op reeds lang bestaande trends en opkomende uitdagingen.”

Schermafbeelding 2022-02-22 002500

Inter Press Service

IPS Vlaanderen is een nieuwsagentschap dat dagelijks persklare artikelen levert aan Vlaamse en Nederlandse nieuwsmedia. De focus ligt …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.