Waarom deze Facebook-pagina?

Wij zijn geïnspireerd geraakt door de campagnes #ItooamHarvard en #ItooamOxford . Ze delen bepaalde vervelende ervaringen omtrent ras en etniciteit van veel minderheden op de campussen daar. In Nederland vonden we een soortgelijke campagne noodzakelijk. Er wordt af en toe negatief gesproken over minderheden, bijvoorbeeld in de media.

Jullie laten de keerzijde zien van ‘goedbedoelde’ vragen als ‘Word je ook bruin in de zon?’ Horen de vraagstellers beter te weten? In Oost-Groningen bijvoorbeeld kom je  maar weinig mensen met een andere achtergrond tegen.

Dat klopt, maar nu ga je er indirect vanuit dat mensen uit grote steden, die Nederlanders met een ander culturele achtergrond gewend zijn, zulke uitspraken niet doen. De uitspraken die worden gedeeld op Facebook komen overal in Nederland voor. Micro-agressie, oftewel een subtiele vorm van discriminatie die vaak onbewust wordt gedaan, is een fenomeen dat zich niet alleen in dorpen afspeelt.

Wat willen jullie met deze actie bereiken?

De campagne is een platform om bepaalde uitspraken te delen en stereotypen tegen te gaan. Het is een positieve campagne die mensen van bepaalde onbewuste opmerkingen bewust wil maken. Soms kunnen bepaalde uitspraken, ongeacht de intentie, bot en bekrompen overkomen. We hopen de discussie voort te zetten en streven naar een beter Nederland.

#OokikbenNederlands is een initiatief van de studenten Mohamed, Fatima, Hafsa, Abdi en Nimo.

Mariska-Jansen

Mariska Jansen

Filosoof / Journalist

Mariska Jansen is journalist en redacteur. Zij schrijft over filosofie, recht, multiculturele samenleving en feminisme.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.