De Interreligieuze Klimaat & Geloof noemt geen specifieke politieke partijen, maar laat aan de stemgerechtigden over om zelf te oordelen over het groene en duurzame gehalte van de lokale verkiezingsprogramma’s. De tekst van het manifest delen we hieronder.

Mensen vanuit verschillende religieuze en levensbeschouwelijke tradities hebben elkaar gevonden in hun zorg om het klimaat. Wij komen er steeds meer achter dat moslims, joden, hindu’s, boeddhisten, christenen en humanisten gedragen worden door dezelfde waarden, die erop neerkomen dat het leven heilig is. In verschillende acties van het afgelopen jaar die wij voor het klimaat voerden, voelden we ons steeds meer geïnspireerd door die waarden en door elkaar. Wat steeds terugkeert in onze verschillende tradities, is de oproep: pleeg geen roofbouw.

Pleeg geen roofbouw op de aarde. We putten de aarde steeds meer uit met olie- en gasboringen en onze onstilbare zucht naar groei.

Pleeg geen roofbouw op planten en dieren. Ons ingrijpen in de biodiversiteit remt onze weerbaarheid voor gevaarlijke virussen. Bomen en de leefgebieden van dieren moeten wijken voor groei van bedrijven.

Pleeg geen roofbouw op elkaar. Door ons handelen hier, raken de levens van mensen elders op aarde in gevaar.

Pleeg geen roofbouw op jezelf. Onze leefstijl, die voor gevaarlijke klimaatverandering zorgt, brengt ook ons eigen leefgebied en mentale welzijn in gevaar.

Op 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Juist in het lokale bestuur krijgen klimaatmaatregelen vorm. Daarom doen wij de klemmende oproep om in uw stem bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart de visie van lokale politieke partijen op de klimaatcrisis mee te laten wegen. Kies een politieke partij die de klimaatcrisis serieus neemt!

Lees ook

klimaatverandering

“Wij slaan alarm, juist omdat we durven vertrouwen”

Brede oproep tot klimaatactie vanuit religieus Nederland

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Al één reactie — praat mee.