Geen enkel mens zou bestaan zonder de vrouw en moeder. Geen enkele mens ter wereld. Met haar eigen lichaam voedt de vrouw het beginnende leven en wanneer het kind eenmaal is geboren, blijft zij het behoeden tot het op eigen benen kan staan. De vrouw is een wonder van Gods creativiteit, een levend blijf-van-mijn-lijf huis voor elke mens in wording. Mannen zijn geneigd die afkomst te vergeten.

In het allereerste begin was de man over het algemeen vol respect ten opzichte van de vrouw, ze werd zelfs een symbool van het Goddelijke. Miljoenen kleine beeldjes zijn er in de loop van de tijd gevonden die allemaal hetzelfde voorstellen: een zwangere vrouw. Die werd een religieuze voorstelling van God.

Maar wat heeft de geschiedenis van haar gemaakt? In de wereld zoals die er nu uitziet, is het heel slecht met haar gesteld. Ondanks het feit dat vrouwen door God zijn geschapen met zo’n hoge taak hebben zij in sommige landen geen enkele zeggingsmacht over hun eigen situatie of over die van hun kinderen.
Op allerlei plaatsen worden vrouwen verkracht.
In sommige landen worden vrouwen vermoord of op wrede wijze gestraft als ze zich niet richten naar de wensen van mannelijke familieleden.
In oorlogsgebieden wordt de vrouw gezien als oorlogsbuit, ten behoeve van de seksuele driften van soldaten.
In kampen zitten miljoenen vrouwen met uitgehongerde babies aan hun lege borst, nog steeds ten prooi aan de willekeur van krijgslieden.
In vele landen worden vrouwen uitgebuit. In Azië doen vele vrouwen eentonig slecht betaald slavenwerk voor schatrijke Amerikaanse elektronicabedrijven zoals bijvoorbeeld Apple.

Van alle armen op de wereld is 75% vrouw.
Van alle vluchtelingen op de wereld is 75% vrouw.
Van alle regeringsleiders op de wereld is slechts 5% vrouw.
In vele kerken en kerkgenootschappen telt de vrouw nog steeds niet mee met de man: de uitleg van het Adam en Evaverhaal maakt vrouwen daar nog steeds ondergeschikt aan de man en beslist niet in staat een functie te hebben in enig bestuur.
Ook bij ons zijn nog restanten van het neerzien op vrouwen. Hier in Nederland verdienen zij bijvoorbeeld gemiddeld 23% minder dan mannen. Vinden we dat nog allemaal doodgewoon?

In 1978 werd door de Verenigde Naties voor de hele wereld een feestdag ingesteld om de vrouw, de Internationale Vrouwendag, en wel op 8 maart. Een soort wereldwijde Moederdag zonder commercie. Laten wij dit feest meevieren. En moge het ons vooral bewust maken van de ellende en zorgen van vrouwen wereldwijd.

Misschien kunnen we zelfs iets voor hen doen. Denk maar aan de SRTV, de Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel.
(Van een medezuster hier in huis, die meer dan 30 jaar in Rome heeft gewoond, hoorden we dat de vrouwen daar op die dag allemaal in de bloemetjes worden gezet.)

Zuster Theresia Saers

Zusters Theresia Saers woonde bij de Zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria, Jozef in ‘s-Hertogenbosch. Op 16 augustus 2015 is …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.