“Dat de respons zo hoog zou zijn, overtreft onze stoutste dromen”, aldus Holkje van der Veer, lid van de syodeprojectgroep van het NKV en dominicanes. “Bij de start van dit project, half januari, zei ik al dat paus Franciscus ons wakker kust en dat blijkt meer dan waar te zijn. Dat zoveel vrouwen hun verhalen en verlangens met ons delen is ronduit indrukwekkend.” Met het project ‘Zij heeft een verhaal’ draagt het NKV bij aan het wereldwijde synodeproces waarmee paus Franciscus van alle katholieken inspraak vraagt over de toekomst van de kerk.

Oproep aan Limburgse vrouwen

Holkje2018-47
Holkje van der Veer o.p.

De meerderheid van de inzenders tot nu toe is zowel kerkelijk als maatschappelijk actief. Qua leeftijd zijn de meeste respondenten tussen de 40 en de 80 jaar, maar ook de jongere en oudere generaties laten van zich horen. De respondenten wonen in alle bisdommen maar opvallend is dat het aantal reacties uit Limburg, dus uit het bisdom Roermond, nog beperkt is. Holkje van der Veer: “We hopen dat in de tweede helft van de reactietermijn, de vragenlijst ook in het Zuiden van het land rond zal gaan zodat we ook de verhalen van Limburgse vrouwen aan de paus kunnen laten horen.”

Onder begeleiding van prof. dr. Monique van Dijk–Groeneboer, hoogleraar religieuze educatie aan de Universiteit van Tilburg, gaat een speciale onderzoeksgroep aan de slag met de kwalitatieve analyse van de ingestuurde verhalen. Op vrijdag 8 april om 20.00 uur worden de eerste inzichten bekend gemaakt in een online talkshow van het NKV. Het onderzoeksrapport met de totale opbrengst en de analyse gaat in mei via bisschop De Korte, mee naar de landelijke synoderapportage en naar Rome.

De vragenlijst staat op de website van het NKV en is digitaal en op papier in te vullen tot 31 maart 2022. Op vrijdagavond 8 april zal het NKV met een online talkshow het eigen project ‘Zij heeft een verhaal’ de eerste presentatie van de resultaten geven. Aanmelden voor de Zoomlezing van 8 april 2022 20.00 uur kan via: [email protected]. De deelnemers ontvangen een link.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.