Joost Röselaers (37) remonstrants predikant en sinds januari algemeen secretaris van de Remonstranten: “De stap om radiocommercials uit te zenden op BNR is een logische. Wij zijn een vrijzinnig-protestantse beweging en wij zijn voor een vrij en verdraagzaam christendom. Mensen die net iets verder willen kijken dan hun neus lang is, die nieuwsgierig zijn en die niet meteen hun mening hebben klaar staan en deze uiten. Maar die eerst die pas op de plaats maken en nadenken, vervolgens wikken en wegen. Kritische mensen, die wij ook veel bij een zakelijke zender als BNR treffen. Het zijn mensen die vrij zijn van dogma’s’ en die zich laten inspireren door meerdere bronnen.”

Pragmatisch

Hij vervolgt: “Remonstranten hebben een opvallende ruimdenkende visie op geloof. Juist nu in tijden van polarisatie waar de nuance vaak ontbreekt, is dergelijke ruimdenkendheid belangrijk en bewijst zijn nut. Kennelijk raken wij aan een behoefte die bij velen leeft aan gemeenschap rondom christelijke waarden en tradities. Dat komt dan misschien ook wel door het feit dat iedereen recht heeft op haar/zijn eigen visie op god en religie. Door hier met elkaar over te praten kom je als gemeenschap verder, zonder dat er een specifiek eindbeeld wordt nagestreefd. Wij zijn pragmatisch. In deze woelige tijden zoeken mensen verbinding en daar staan wij voor. Daar zou de politiek een voorbeeld aan kunnen nemen.”

Bron: Remonstranten

Nog geen reactie — begin het gesprek.