In het onderzoek is bekeken hoe de leefwerelden van de 20 procent meest welvarende en de 20 procent minst welvarende Nederlanders van 30 tot 60 jaar zich tussen de jaren 2011 en 2020 hebben ontwikkeld.

Zowel de armste als de rijkste inwoners van Nederland ontmoeten in de buurt, op het schoolplein, bij familie en op hun werk vooral mensen die zoals zij weinig of juist veel geld hebben. Het onderzoek laat zien dat de leefwerelden in tien jaar tijd meer gescheiden zijn geworden. Dat proces gaat volgens het SCP gepaard met ongelijke kansen. Het staat sociale samenhang en onderling begrip in de weg.

Vooral in de Randstad leven rijke Nederlanders afgezonderd van hun minder vermogende landgenoten. De top drie van welvarende gemeenten zijn Bloemendaal, Heemstede en Laren. Het oosten van Groningen, de zuidelijke Randstad en Zuid-Limburg tonen gebieden waar de leefwereld van de inwoners met de laagste welvaart vaak eenzijdig is. Tussen 2011 en 2020 zagen inwoners daar hun welvaart verder afnemen. In die periode investeerde de overheid ook minder dan voorheen in het verbeteren van kwetsbare wijken en werd de rol van woningcorporaties kleiner, aldus het SCP.

Bij Nederlanders met roots in Marokko, Turkije en Syrië zag het SCP dat de leefwereld van de minder welvarende mensen uit deze groep aanmerkelijk veelzijdiger werd.

Politiek analisten concluderen dat de opeenvolgende kabinetten onder leiding van de VVD de sociale cohesie tussen verschillende lagen van de bevolking zwaar onder druk hebben gezet.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.