Sociale_samenhang_2015_170x240Met de vanmiddag gepubliceerde publicatie Sociale samenhang: wat ons bindt en verdeelt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een beeld gegeven van de sociale samenhang in Nederland vanuit twee invalshoeken: de participatie en het vertrouwen.

Verschillen tussen bevolkingsgroepen worden belicht, onder meer tussen mannen en vrouwen, tussen jongeren en ouderen, tussen lager en hoger opgeleiden, tussen allochtonen en autochtonen, en tussen de verschillende religieuze groepen en onkerkelijken.

Het boek biedt vooral een overzicht van de ontwikkelingen in de periode 2012–2014, maar geeft ook een terugblik over een langere periode.

Deze publicatie is hier in PDF beschikbaar.

Bron: CBS

Nog geen reactie — begin het gesprek.