Sogyal behoorde tot de Nyingmapa school, de ‘oude school’ van het Tibetaans boeddhisme. Hij is geboren in Kham in 1947. Hij gold als een incarnatie van een hoge geestelijke Terton Sogyal. Deze stond erom bekend dat hij in staat was oude verborgen onderrichtingen van de Boeddha op een vernieuwende manier te herontdekken. Sogyal kon dit ook in zijn herinterpretaties van het oude boeddhisme naar een nieuw geïnteresseerd publiek.

Sogyal is allereerst traditioneel opgeleid in kloosterscholen. Later heeft hij een katholieke school bezocht in Kalimpong in India. In 1971 begon hij zijn studie vergelijkende religies aan de universiteit van Delhi, later studeerde hij in Cambridge. Vanaf die tijd kwam hij steeds vaker naar het westen. In het kielzog van de uittocht van Tibetaanse vluchtelingen die op gang kwam nadat China in 1949 de regering van Tibet overnam raakten westerlingen steeds meer geïnteresseerd in de boodschap van het Tibetaans boeddhisme. Vandaar dat er een steeds grotere vraag ontstond naar leraren die in staat waren een vertaalslag te maken van het traditionele boeddhisme van Tibet naar een westers publiek..

Sogyal Rinpoche heeft inderdaad een belangrijke rol gespeeld bij deze adaptatie van het Tibetaans boeddhisme voor het nieuwe westerse publiek. Een van zijn verdiensten is dat hij bepaalde specifieke kloostertradities die alleen door selecte groepen monniken werden uitgevoerd wist om te vormen naar een lekentraditie zodat ook mensen met een baan en een gezin aan deze praktijk konden deelnemen. Zo bestaat er binnen het Tibetaans boeddhisme een meditatie oefening die ruim drie jaar bedraagt. Sogyal wist deze oefening om te werken naar een deeltijd retraite waardoor mensen door dagelijks oefeningen te doen en naar zijn internet transmissies te luisteren deze oefening konden volbrengen. Zo sloeg hij een brug tussen de lekenpraktijk en de kloosterpraktijken.

Sogyal stichtte diverse centra in het westen. In Europa is Lerab Ling, vlakbij Montpellier in Frankrijk het voornaamste centrum waar zijn leringen worden uitgedragen. Veel Nederlandse volgelingen gaan dan ook daar naartoe voor trainingen en retraites. Sogyal Rinpoche noemt zijn richting Rigpa.

Sogyal Rinpoche’s bekendste werk is zonder enige twijfel zijn ‘Het Tibetaanse boek van leven en sterven’. In dit werk probeert hij de oude Tibetaanse inzichten te combineren met inzichten uit moderne wetenschap en psychologie. Voor dit boek heeft hij onder meer samengewerkt met Elizabeth Kübler-Ross. Op basis van dit boek worden cursussen stervensbegeleiding gegeven en er zijn mondiaal heel wat stervensbegeleiders die dit werk van Sogyal Rinpoche dagelijks toepassen.

Sogyal Rinpoche trad vaak op als spreker op congressen en hij werkte graag samen met wetenschappers uit diverse disciplines. Hij heeft bijgedragen aan documentaires en hij speelde zelfs een kleine rol in de film ‘Little Buddha’ (1993) van Bertolucci.

Misbruik

Helaas zat er een schaduwkant aan de charismatische Sogyal Rinpoche. Al vroeg na zijn eerste optredens in het westen waren er geruchten over zijn losbandigheid en bij tijd en wijle gewelddadige optreden. Hij was voor het eerst in het westen in de jaren ’70 en de Tibetaanse leringen sloegen in eerste instantie nogal aan in alternatieve kringen waar druk werd geëxperimenteerd met een veelheid aan samenlevingsvormen. Hij kon uitgesproken onaardig en grillig zijn in gedrag. Trouwe aanhangers noemden dit soort gedrag ‘crazy wisdom’, een begrip dat binnen de Tibetaanse tradities inderdaad bestaat. De leraar leidt zijn leerlingen soms op heel aparte, eigenzinnige manier hun volgende initiatie stadium binnen. Het samengaan van wijsheid en mededogen leidt tot de verlichting. Wijsheid is vrouwelijk, mededogen is mannelijk en het samengaan van die twee wordt soms fysiek uitgevoerd. Dat heeft tot gevolg dat wat in de gewone wereld misbruik kan heten, binnen de wereld van dit genre Tibetaans boeddhisme een oefening tot verlichting kan worden genoemd. Sogyal noemde zijn vriendinnen ‘wijsheidspartners’. Dit nam echter niet weg dat hij zijn vriendinnen uitermate hard en disrespectvol kon behandelen.

Er speelden de laatste jaren vele rechtszaken rondom Sogyal Rinpoche. Zelfs zijn goede vriend de Dalai Lama merkte tijdens een conferentie in Ladakh in 2017 op: ‘Sogyal Rinpoche, mijn goede vriend. Nu is hij een schande geworden!’. Hoe de rechtszaken zullen verlopen nu Sogyal Rinpoche is overleden, is moeilijk te overzien.

paul

Paul van der Velde

Hoogleraar Aziatische religies aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Profiel-pagina
Al 3 reacties — praat mee.