Door demografische ontwikkelingen als vergrijzing en migratie neemt de behoefte aan dit soort zorg toe, met name in grote steden. In de islam heeft het wasritueel een belangrijke functie. De kleine rituele wassing (wudu) gaat vooraf aan bidden en koranlezing en vereist een vaste volgorde van handelingen. De grote wassing (ghusl) is een uitgebreide variant bedoeld om een toestand van spirituele reinheid te bereiken, bijvoorbeeld voor het vrijdaggebed of op bijzondere feestdagen.

De religieuze wassing is een zeer persoonlijk ritueel waarbij ook verschillende spreuken uitgesproken worden. Hulpbehoevende ouderen die geen rituele wassing kunnen uitvoeren, worden geholpen door een vrijwilliger die de spreuken kent en de specifieke handelingen als het spoelen van neus, mond en oren beheerst. Daarnaast worden voorschriften in acht genomen. Mannen wassen mannen, vrouwen wassen vrouwen en de handdoek blijft om.

De vraag naar deze rituelen, die regulier zorgpersoneel meestal niet kan uitvoeren, neemt toe. Om in deze behoefte te voorzien start stichting Laurens in Rotterdam met twaalf vrijwilligers een pilot. Laurens wil het komende jaar in totaal achttien cliënten van deze zorg voorzien. Doel van de pilot is om ouderen zorg aan te bieden die rekening houdt met hun culturele achtergrond. Op die manier zullen ze zich beter thuis voelen in een zorginstelling.

Aantrekken van nieuwe vrijwilligers

“Wij verwachten dat de pilot een positief effect zal hebben op het aantrekken van nieuwe doelgroepen die zich willen inzetten als vrijwilliger. Juist mensen die nu, door bijvoorbeeld een taalbarrière, geen kans zien om zich in te zetten voor de zorg, kunnen in deze pilot van grote waarde zijn,” aldus Astrid Poutsma-Stouthandel, locatiemanager van Delfshaven. Voor de proeftuin is volgens de organisatie veel animo. In Delfshaven hebben verschillende, met name jonge mensen, zich aangemeld als vrijwilliger.

Volgens de bedenkster van de pilot, Gülay Orhan (Orhan en Partners), zullen de komende jaren steeds meer van dit soort initiatieven rond cultuursensitieve ouderenzorg ontstaan.

Lees ook

pexels-kampus-production-7551652

Afstand tot formele zorg: vooral goed luisteren helpt

Cultuursensitieve zorg vraagt om openheid en vertrouwen

Jeanny Vreeswijk

“Voor cultuursensitieve zorg blijft scholing belangrijk”

Jeanny Vreeswijk-Manusiwa hoopt dat kennis en ervaring wordt geborgd

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Al 2 reacties — praat mee.