Schadelijke traditionele praktijken beperken mensen in hun rechten en vrijheden en zijn daarmee ook een schending van de mensenrechten. Geweld als gevolg van schadelijke tradities en van (dreigende) schending van de eer van de man, familie of gemeenschap gaat gepaard met fysiek en geestelijk geweld zoals stelselmatig vernederen en onderdrukken, schelden, slaan, schoppen, dreigen, chantage en grote druk uitoefenen op een gezinslid, meestal een (jonge) vrouw. In het ergste geval wordt een slachtoffer bedreigd of zelfs vermoord om de eer van de familie te herstellen.

Volgens Portnaar is tegenspraak leveren “een voorwaarde om taboes echt te doorbreken en om over de moeilijkste dossiers zoals schadelijke traditionele praktijken te kunnen spreken”. En ze vervolgt: “Nu zal ik dat weer doen, niet alleen als vrijdenker en humanist, maar ook als ervaringsdeskundige, klokkenluider en gewoon storyteller.” Portnaar maakt duidelijk dat de Joodse ultraorthodoxie nog altijd schadelijke traditionele praktijken kent. “Daar moeten we naar omkijken.” Haar verhaal is ook te lezen op haar website.

“Het zijn de eeuwenoude, religieuze regeltjes die gelden en de algemeen geldende normen en waarden en wet- en regelgeving in een land outcancelen,” aldus Portnaar. “Regeltjes gemaakt door de baarden van toen, in combinatie met de baarden van nu, die voor de gemeenschap bepalen. Een systeem waarbij mannen de stenen zijn en vrouwen het cement, ook in de huiselijke setting en taakverdeling. Oftewel, waarbij het systeem van de mannen bepalend is. Waarbij de vrouwen gehoorzamen en de mannen ondersteunen om hun glorievolle zelf te zijn. Waar vervolgens als heersende, masculiene macht nog meer bepalends uit voortvloeit.”

Portnaar benadrukt dat onderdrukking en onvrijheid niet gebonden zijn aan een bepaalde religie. De schadelijke praktijken komen voor in uiteenlopende gesloten gemeenschappen. En het is volgens haar vooral zaak om de zeer onwenselijke praktijken aan te pakken, omdat het moet gaan om het eerbiedigen van fundamentele mensenrechten en het welzijn en de vrijheid van mensen.

Lees ook

Portnaar

Hoe we kinderen kunnen beschermen tegen dwang

TED talk Dina-Perla Portnaar over het doorzien van patronen bij gesloten gemeenschappen

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.