De vertegenwoordigers van de deelnemende religies en levensbeschouwingen roepen juist op Prinsjesdag in het bijzonder het kabinet en het parlement op om in hun werk op de veelkleurige samenleving gericht te zijn. Door hierin gezamenlijk op te trekken willen zij zelf een voorbeeld zijn van harmonieuze samenwerking, eerbied voor elkaars eigenheid en dienstbaarheid aan het grotere geheel. Zo willen zij essentiële ingrediënten van goed samenleven in de praktijk gestalte geven.

Door de pandemie van 2020-2021 ziet ons leven er heel anders uit. Zaken die eerder vanzelfsprekend waren, zijn uit ons bestaan gebannen. Elkaar een hand geven kan niet meer, laat staan elkaar omhelzen. Met een grote familie aan tafel zitten en elkaar verhalen vertellen bij een goede maaltijd of een kop thee, ook dat lukt niet. Veel mensen ervaren het zogenaamde “nieuwe normaal” als knellend en zien uit naar het einde ervan.

De levensbeschouwelijke tradities binnen de commissie die deze viering inhoudelijk voorbereidt, beschouwen de pandemie-situatie niet als nieuw normaal, maar als tijdelijk en noodzakelijk abnormaal. Dan rijst de vraag: hoe gaan we verder wanneer de beperkingen stapje voor stapje losgelaten kunnen worden? Vallen we terug in onze oude gewoontes, waarvan sommige vast erg goed waren, maar andere ook niet? Of leren we lessen van de uitzonderingstoestand waarin de pandemie ons collectief, zelfs wereldwijd, gedwongen heeft?

Wat ons allen verbindt is het bewustzijn dat het leven een geschenk is. Met een geschenk hoor je zorgvuldig om te gaan en daarom is het goed om op Prinsjesdag stil te staan bij het leven na covid-19. Of dat leven dan al aangebroken is of nog steeds aan de einder gloort als licht aan het einde van de tunnel, valt nu nog niet te zeggen. Het is noodzakelijk om nu al over die komende tijd na te denken.

“Omhels het leven” is het thema van de komende Prinsjesdagviering 2021 geworden. ‘Omhels’, omdat de beperkingen in de tijd van de pandemie omhelzingen verbieden en zoveel mensen ernaar hunkeren aangeraakt te worden, lichamelijk en spiritueel. ‘Het leven’, omdat het goed is dat leven niet als vanzelfsprekendheid te beschouwen, maar na te denken over wat het goede leven voor ons betekent. Hoe ziet het leven dat wij willen omhelzen eruit? Hoe omhelzen wij dit samen in en met al zijn positieve en minder positieve kanten? Alle aangesloten tradities zullen vanuit de eigen overtuiging en praktijken reflecteren op dit thema.

logo prinsjesdagviering

Een aantal nauw betrokken prominenten bij de Prinsjesdagviering is gevraagd om een eerste reactie op het nieuwe thema. De voorzitter van de Stichting Prinsjesdagviering Ad van der Helm reageert als volgt: “Terwijl we het afgelopen jaar elkaar niet mochten omhelzen, kunnen we in gebed en meditatie wel elkaar en ook het leven omhelzen. Tijdens de Prinsjesdagviering 2021 kunnen we onze inspiratie delen en op niet manier het leven dat we ontvangen hebben omhelzen. Daardoor troosten en bemoedigen we elkaar. Fysieke afstand betekent zeker niet dat ons hart zich afsluit!”

De speciaal gezant religie en levensovertuiging Jos Douma meldt: “Ach, omhelzen, werkelijk omhelzen. Daarnaar wordt door velen oprecht verlangd. En dat terwijl toch ook velen zich bevrijd voelen van de obligate zoenen en van de keuzes die daarbij waren gaan horen. Het gaat dus om meer. Zolang we elkaar nog niet kunnen omhelzen kunnen wij al wel het leven omhelzen. En dat samen beleven, tot heil van de samenleving.”

Tweede Kamerlid voor het CDA Martijn van Helvert voelt zich sterk verbonden met de Prinsjesdagviering en hoopt er dit jaar ook weer bij te mogen zijn: “We omhelzen elkaar graag en leven in een tijd waarin dit niet mag. Het is een boodschap van hoop. Het leven is mooi en ondanks alle diepe dalen en uitdagingen waar we voor staan. Het leven dat we gekregen hebben dienen we te koesteren en omhelzen en dit thema spreekt me dan ook enorm aan. Ik kijk uit naar de volgende Prinsjesdagviering”.

Portret Ank Bijleveld
Ank Bijleveld, minister van Defensie

Minister van Defensie Ank Bijleveld, die ieder jaar aanwezig is laat weten: “Ik vind het belangrijk op Prinsjesdag een moment van bezinning te hebben. Al jaren kom ik daarom graag. Omhels het leven is naar mijn idee een erg belangrijk thema in het kader van omzien naar elkaar. In deze tijd kan alles wat zo natuurlijk is voor ons mensen niet, een knuffel, een hand. We moeten andere manieren vinden om om te zien naar elkaar. En hopelijk blijven we het leven omhelzen.”

Burgemeester Jan van Zanen van de gemeente Den Haag waar de Prinsjesdagviering traditiegetrouw wordt gehouden laat desgevraagd weten: “Het thema ‘omhels het leven’ is mij uit het hart gegrepen. Het goede leven is het genieten met en van elkaar en in elkaars nabijheid. Met Hagenaars en Hagenezen van alle mogelijke religies, levensbeschouwingen, achtergronden en maatschappelijke posities. In de eerste zeven maanden van mijn burgemeesterschap van Den Haag heb ik ervaren hoe ingewikkeld het is om aan dat goede leven met en voor iedereen te werken als je minder bij elkaar kunt komen. Het heeft mij doen beseffen hoe belangrijk nabijheid is.”

Tot slot is de voorzitter van de inhoudelijke commissie van de Stichting Prinsjesdagviering Hanne Bikker gevraagd naar zijn reactie op het thema: “De Inhoudelijke Commissie was er dit jaar snel uit: hoe geven we ons leven weer vorm als deze crisis voorbij is en wat verstaan we dan onder een goed leven? Door er samen over na te denken, inspireren we elkaar ook. Een crisis als deze zet ons leven onder druk, maar kan ons tegelijkertijd ook uitnodigen tot reflectie, tot vragen en tot een goed gesprek. Ik merk dat in alle stromingen de behoefte aan zinvolle antwoorden groot is.”

Voor meer informatie ga naar www.prinsjesdagviering.nl.

Myra Koomen_Bahai

Myra Koomen

Myra Koomen is senior advisor public affairs bij Bahá’í Nederland.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.