De Prinsjesdagviering begint op 21 september om 10.30 uur en heeft als thema ‘Samen leven na de crisis – omhels het leven’. Ook dit jaar kunnen regering, parlement en burgers inspiratie gebruiken om gericht te blijven op het goede leven. Traditiegetrouw wonen leden van het kabinet, het parlement en het Haagse College van B&W de viering bij.

Sinds 2000 organiseren twintig landelijke en Haagse religieuze en levensbeschouwelijke organisaties
gezamenlijk deze bijeenkomst. Een unieke samenwerking van bahá’ís, boeddhisten, brahma kumaris, christenen, hindoes, humanisten, joden, moslims, sikhs en soefi’s. Een veelkleurig moment van bezinning bij de opening van het parlementaire jaar. Voor een bezielde democratie.

De Stichting mag dit jaar 700 mensen de bijeenkomst laten bijwonen, als zij in bezit zijn van een bewijs van vaccinatie of een negatieve test via de corona checkapp of anderszins. Registratie via het aanmeldformulier op www.prinsjesdagviering.nl is noodzakelijk. Zonder aanmelding kan men niet toegelaten worden.

Ook dit jaar is de Prinsjesdagviering via een livestream te volgen op www.prinsjesdagviering.nl. Daarnaast worden opnames van de viering gemaakt die op 3 oktober bij de EO op NPO2 te zien zijn.

Door de pandemie van 2020-2021 zag ons leven er heel anders uit. Zaken die eerder vanzelfsprekend waren, zijn uit ons bestaan gebannen. Elkaar een hand geven kon niet meer, laat staan elkaar omhelzen. Met een grote familie aan tafel zitten en elkaar verhalen vertellen bij een goede maaltijd of een kop thee, ook dat lukte niet.

De levensbeschouwelijke tradities binnen de commissie die deze viering inhoudelijk heeft voorbereid, stelde de zinvraag centraal. Vallen we terug in onze oude gewoontes, waarvan sommige vast erg goed waren, maar andere ook niet? Of leren we lessen van de uitzonderingstoestand waarin de pandemie ons collectief, zelfs wereldwijd, gedwongen heeft?

Wat ons allen verbindt is het bewustzijn dat het leven een geschenk is. Met een geschenk hoor je zorgvuldig om te gaan. “Omhels het leven” is daarom het thema van de komende Prinsjesdagviering 2021 geworden. ‘Omhels’, omdat de beperkingen in de tijd van de pandemie omhelzingen verbieden en zoveel mensen ernaar hunkeren aangeraakt te worden, lichamelijk en spiritueel. ‘Het leven’, omdat het goed is dat leven niet als vanzelfsprekendheid te beschouwen, maar na te denken over wat het goede leven voor ons betekent. Hoe ziet het leven dat wij willen omhelzen eruit? Hoe omhelzen wij dit samen in en met al zijn positieve en minder positieve kanten? Alle aangesloten tradities zullen vanuit de eigen overtuiging en praktijken reflecteren op dit thema.

logo prinsjesdagviering

Een aantal nauw betrokken prominenten bij de Prinsjesdagviering is eerder dit jaar gevraagd om een eerste reactie op het thema te geven. De voorzitter van de Stichting Prinsjesdagviering Ad van der Helm: “Terwijl we het afgelopen jaar elkaar niet mochten omhelzen, kunnen we in gebed en meditatie wel elkaar en ook het leven omhelzen. Tijdens de Prinsjesdagviering 2021 kunnen we onze inspiratie delen en op die manier het leven dat we ontvangen hebben omhelzen. Daardoor troosten en bemoedigen we elkaar. Fysieke afstand betekent zeker niet dat ons hart zich afsluit!”

De speciaal gezant religie en levensovertuiging Jos Douma meldt: “Ach, omhelzen, werkelijk omhelzen. Daarnaar wordt door velen oprecht verlangd. En dat terwijl toch ook velen zich bevrijd voelen van de obligate zoenen en van de keuzes die daarbij waren gaan horen. Het gaat dus om meer. Zolang we elkaar nog niet kunnen omhelzen kunnen wij al wel het leven omhelzen. En dat samen beleven, tot heil van de samenleving.”

Portret Ank Bijleveld
Ank Bijleveld, minister van Defensie

Minister van Defensie Ank Bijleveld, die ieder jaar aanwezig is liet weten: “Ik vind het belangrijk op Prinsjesdag een moment van bezinning te hebben. Al jaren kom ik daarom graag. Omhels het leven is naar mijn idee een erg belangrijk thema in het kader van omzien naar elkaar. In deze tijd kan alles wat zo natuurlijk is voor ons mensen niet, een knuffel, een hand. We moeten andere manieren vinden om om te zien naar elkaar. En hopelijk blijven we het leven omhelzen.”

Burgemeester Jan van Zanen van de gemeente Den Haag waar de Prinsjesdagviering traditiegetrouw wordt gehouden laat desgevraagd weten: “Het thema ‘omhels het leven’ is mij uit het hart gegrepen. Het goede leven is het genieten met en van elkaar en in elkaars nabijheid. Met Hagenaars en Hagenezen van alle mogelijke religies, levensbeschouwingen, achtergronden en maatschappelijke posities. In de eerste zeven maanden van mijn burgemeesterschap van Den Haag heb ik ervaren hoe ingewikkeld het is om aan dat goede leven met en voor iedereen te werken als je minder bij elkaar kunt komen. Het heeft mij doen beseffen hoe belangrijk nabijheid is.”

Tot slot is de voorzitter van de inhoudelijke commissie van de Stichting Prinsjesdagviering Hanne Bikker gevraagd naar zijn reactie op het thema: “De Inhoudelijke Commissie was er dit jaar snel uit: hoe geven we ons leven weer vorm als deze crisis voorbij is en wat verstaan we dan onder een goed leven? Door er samen over na te denken, inspireren we elkaar ook. Een crisis als deze heeft ons leven onder druk gezet, maar kan ons tegelijkertijd ook uitnodigen tot reflectie, tot vragen en tot een goed gesprek. Ik merk dat in alle stromingen de behoefte aan zinvolle antwoorden groot is.”

Voor meer informatie ga naar www.prinsjesdagviering.nl.

Myra Koomen_Bahai

Myra Koomen

Myra Koomen is senior advisor public affairs bij Bahá’í Nederland.
Profiel-pagina
Al één reactie — praat mee.