Aanleiding voor de joodse gemeenschap om op deze wijze naar buiten te treden is de herdenking op donderdag 9 november in de Portugese Synagoge in Amsterdam van de Kristallnacht. De Kristallnacht vond plaats in 1938 en was destijds een voorbode van de Sjoa, de vernietiging van vele joden en andere mensen in de gaskamers. De Kristallnacht (letterlijk ‘de nacht van het gebroken glas’) was door nazi’s georganiseerd en tegen de joodse bevolking in Duitsland gericht. In heel Duitsland werden joden en hun bezittingen aangevallen. Er werden 1400 synagogen in brand gestoken, 7500 winkels en bedrijven van joden vernield, joodse huizen en begraafplaatsen en ziekenhuizen moesten het ontgelden. Talloze joden werden bedreigd en vermoord.

‘Anno 2017 ervaren de Joodse gemeenschappen in Nederland, dat uitingen van haat jegens Joden steeds normaler gevonden worden’, aldus de joodse gemeenschap in een schrijven aan de minister-president. De landelijke dialoogcommissie van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom heeft daarom een oproep geschreven aan minister-president Mark Rutte, de fractievoorzitters van de Tweede Kamer en de burgemeesters. Ze vragen hen om zich uit te spreken tegen deze uitingen van Jodenhaat en ze vragen om concrete maatregelen.

Het OJCM deelt de zorg dat de ontwikkelingen in Nederland zich op deze manier hebben ontwikkeld, zodat de dialoogcommissie zich genoodzaakt voelt om tot een dergelijke oproep te komen. ‘Daarom ondersteunt OJCM deze oproep en verzoekt de overheid de concrete maatregelen waar om gevraagd wordt daadwerkelijk uit te voeren’, aldus een reactie van OJCM, waarin ook de Raad van Kerken participeert.

Oproep aan minister-president Mark Rutte, fractievoorzitters van de Tweede Kamer en burgemeesters

November 2017

Wij zijn ongerust. Wij stellen vast dat uitingen van afkeer en haat tegen minderheden toenemen. Wij zien racistische publicaties en opmerkingen die niet meer als “incidentele grappen” kunnen worden afgedaan.

Wat betreft specifiek anti-Joodse uitingen. Kritiek op de regering van Israël mag natuurlijk. Jodenhaat, al is het vaak vermomd als antizionisme, wordt echter steeds meer gewoon gevonden. BDS-activiteiten binnen kerken en universiteiten met duidelijk anti-Joodse tendensen hebben in Nederland vrij spel. Ook horen wij tijdens demonstraties kreten als ”dood aan de Joden”. Al jarenlang wordt op sommige voetbalvelden “Hamas, Hamas, Joden aan het gas” geroepen. Uit verschillende hoeken lijkt haat tegen Joden vorm te krijgen.

Het feit dat tegen deze zaken niet of nauwelijks stelling genomen wordt en hiertegen beperkt of niet opgetreden wordt, wekt de indruk dat dit alles gewoon tot de vrijheid van meningsuiting begint te horen. Ook wij zijn een groot voorstander van de demonstratievrijheid die in Nederland bestaat. Maar de begeleidende politie kan landelijke en stringentere richtlijnen krijgen wat in het openbaar en tijdens demonstraties geuit mag worden en wat niet, hoe en wanneer, en tegen wie er onmiddellijk opgetreden dient te worden. Hetzelfde geldt voor de stadion-speaker en de scheidsrechter in het voetbalstadion. Dit kan van te voren bekend worden gemaakt.

Stapsgewijs lijken grenzen te worden verlegd. Er is sprake van een gevaarlijke tendens. Velen zien parallellen met de dertiger-jaren van de vorige eeuw, waarin Jodenhaat steeds meer “salonfähig” gevonden werd. De overgrote meerderheid van de Joodse Nederlanders wil in Nederland blijven wonen en zich hier thuis blijven voelen. Daarom doen wij een beroep op U om dit alles niet langer gewoon, dus min of meer toegestaan te vinden, U uit te spreken en op te treden.

Namens de landelijke Dialoogcommissie van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom*

Simon Cohen – Voorzitter Rotterdam
Rob Cassuto Nijmegen
René Dotsch Amsterdam
Hanneke Gelderblom-Lankhout Den Haag
Jan Erik Grunveld Utrecht
Rudi Querido Utrecht
Rabbijn Albert Ringer Rotterdam
Rabbijn Corrie Zeidler Tilburg

*Bij het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom zijn alle Liberaal Joodse Gemeenten (LJG) in Nederland aangesloten.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Al 11 reacties — praat mee.