De slotpresentatie van het interreligieuze muziekproject Sacred Songs-Haagse Stemmen vormde het hart van het festival. Zestig Haagse vocalisten van diverse religieuze en culturele achtergronden zongen de sterren van de hemel tijdens het totaal uitverkochte concert in de Nieuwe Kerk.

Het project Sacred Songs brengt zang en recitatie uit verschillende religies en culturen samen. Deelnemende koren vertegenwoordigen diverse geloofsopvattingen, levensovertuigingen en zangtradities. Zij vertolken religieus geïnspireerde teksten en liederen, waarmee artistiek leider Monica Akihary één nieuwe compositie tot stand brengt. Sacred Songs belicht de schoonheid van de zang, de teksten en hun achterliggende betekenis en geeft religie een artistieke stem die voorbijgaat aan dogma’s en doctrines. Sacred Songs is een initiatief van stichting Culture Connection die het project in meerdere steden organiseert in samenwerking met lokale partners. Met het project wil Culture Connection middels muziek en poëzie gedeelde kernwaarden naar voren brengen.

Religieuze diversiteit als inspiratiebron

De religieuze superdiversiteit van de stad Den Haag vormde het uitgangspunt voor Sacred Songs in 2016. In het voorjaar trok het team van Culture Connection de stad in op zoek naar de mooiste stemmen voor de vocale productie. Zij legden ruim vijftig bezoeken af aan (inter)religieuze organisaties, kerken, moskeeën, koren, wijktheaters, geloofsgemeenschappen en meditatiecentra en ontdekten een schat aan sterke en bezielde zangstemmen. Ze voerden gesprekken met imams, priesters, koordirigenten, zangers en zangeressen en maakten geluidsopnames bij recitaties, vieringen, muziekuitvoeringen en koorrepetities. De zoektocht leverde zoveel mooie resultaten op, dat het moeilijk was een selectie te maken. Uiteindelijk maakte artistiek leider Monica Akihary een keuze voor vijf koren en drie solisten. Uitverkorenen zijn betrokken bij een geloofsgemeenschap in Den Haag en/of enthousiaste vertolkers van een religieus of spiritueel muziekgenre. Zij kozen repertoire rond het thema ‘Licht en Vrede’ en werkten in verschillende bijeenkomsten en repetities samen met Monica Akihary om hiermee één totaalpresentatie te creëren.

Thema Licht en Vrede

Licht is in veel religies een inspiratiebron voor rituelen, gedichten, liederen, dansen en ook visuele kunst. Belangrijke feestdagen zijn gewijd aan het ‘Licht’ zoals het christelijke kerstfeest, het joodse Chanoeka en Divali in het hindoeïsme. In de Koran is er een speciaal vers over ‘Licht’; in het boeddhisme wordt via verschillende wegen op zoek gegaan naar verlichting. Licht staat symbool voor vrede en verbondenheid tussen mensen.

Schitterende samenzang in de Nieuwe Kerk

Op 10 december vond de slotpresentatie van Sacred Songs – Haagse Stemmen in de Nieuwe Kerk plaats. De zestig deelnemende vocalisten uit Den Haag en omstreken zongen de sterren van de hemel. Vanuit alle hoeken van de kerk klonken hun liederen en teksten over ‘Licht en Vrede’. Artistiek leider Monica Akihary bracht de rijke diversiteit aan stemmen en stijlen samen in één wereldcompositie met contrastrijke overgangen en verbindende zangmeditaties.

African Youth Choir startte met een swingende praise song in vijf Zuid-Afrikaanse talen. Omar el Ouamari reciteerde het mystieke Lichtvers uit de Koran. Het koor Cantemus Domino van de Jacobuskerk presenteerde ingetogen gregoriaanse gezangen en het 20-koppige Nederlands-Indiase Zangam koor zong een prachtig arrangement van Indiase spirituele liederen. De samenzang van familie Shasha in het lied ‘Eli’ van dichteres Chana Senesh ontroerde velen. Mercy Agbevanu vertolkte vol overgave een eigen geschreven Ghanese gospelsong. De oosters-orthodoxe meerstemmige liederen van Nelly Todorova en het Belle Voci koor klonken hemels. Aan het slot ondersteunden alle koren de indrukwekkende solozang van Samhita Mundkur en nodigde Monica Akihary het publiek uit om zachtjes de grondtoon mee te hummen. Een magische beleving!

Enkele publieksreacties na afloop: “Bijzonder en indrukwekkend concert: dat muziek verbindt, wordt hier helemaal waargemaakt” “Een voorbeeld van overtuigende internationale oecumene vertaald naar de plaatselijke context van Vredesstad Den Haag”.

Interreligieuze meeting

Voorafgaand aan het concert troffen vertegenwoordigers van bij het project betrokken geloofsgemeenschappen elkaar in de foyer van de Nieuwe Kerk. Henk Scholten van het Zuiderstrandtheater en Jeanneke den Boer van Culture Connection heetten de vertegenwoordigers van de hindoe, katholieke, moslim, oosters-orthodoxe gemeenschap welkom en dankten hen voor de goede samenwerking. Het was een geanimeerde bijeenkomst, waarbij o.a. pandits van hindoe-organisaties, de rabbijn van de Liberaal Joodse gemeente, de voorzitter van El Islam Moskee, priesters van de Jacobus de Meerdere kerk en de Bulgaars-Orthodoxe Kerk met elkaar in gesprek gingen.

2017: Sacred Songs Rotterdam en Amsterdam

Voor 2017 staan nieuwe edities van de vocale productie Sacred Songs in Rotterdam en Amsterdam gepland. Wilt u meer informatie of weet u een goed koor, neem dan contact op met stichting Culture Connection, www.culture-connection.org

Organisatie

Sacred Songs-Haagse Stemmen wordt georganiseerd door Culture Connection, Zuiderstrandtheater/Nieuwe Kerk in samenwerking met Haagse geloofsgemeenschappen, de Haagse Hogeschool en diverse culturele en maatschappelijke organisaties.

Het project is mede mogelijk dankzij het Prins Bernhard Cultuur Fonds, Kerk en Wereld, Cultuurschakel, Haella Stichting en Fonds 1818

jeanneke

Jeanneke den Boer

Jeanneke den Boer is professional in de culturele en creatieve sector.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.