egyoteUit onderzoek in opdracht van Kerk in Nood blijkt dat de vrijheid van godsdienst wereldwijd in het gedrang is in bijna 60 procent van alle landen.

Het rapport over de ontwikkelingen in de afgelopen twee jaar geeft een duidelijk signaal aan religieuze leiders en aan regeringen om de inperking van godsdienstvrijheid niet langer te negeren.

Het rapport Vrijheid van Godsdienst in de Wereld 2014 schetst verontrustende trends voor gelovigen in 116 van de 196 landen in de wereld (59 procent). De journalisten, onderzoekers en commentatoren die meewerkten aan het rapport komen tot de conclusie dat veranderingen in de vrijheid van godsdienst bijna altijd in negatieve zin waren.

Het rapport beschrijft de situatie van alle religieuze groepen en de gebeurtenissen van het najaar van 2012 tot de zomer van 2014. In 55 landen (28 procent) is de vrijheid van godsdienst ingeperkt. Slechts 6 van de 196 landen – Iran, Verenigde Arabische Emiraten, Cuba, Qatar, Zimbabwe en Taiwan – kennen enige verbetering.

Maar in vier van deze landen kennen een of meer geloofsgroepen nog steeds een ‘hoog’ of ‘gemiddeld’ niveau van vervolging of discriminatie.

Het volledige rapport Vrijheid van Godsdienst in de Wereld 2014, dat in diverse talen wordt gepubliceerd door Kerk in Nood, is hier online beschikbaar.

Bron: Kerk in Nood

Nog geen reactie — begin het gesprek.