De gevolgen lijken verstrekkend en niet is iedereen is daarom onverdeeld positief. Enkele Europese antiracisme organisaties hebben een persverklaring afgegeven, waarin ze het verbod op religieuze uitingen bekritiseren.

PERSBERICHT

Zorgwekkende arresten van Europees Hof van Justitie legitimeren discriminatie van moslimvrouwen op de werkvloer

Brussel, 14 maart 2017 – De beslissing van het Europees Hof van Justitie, die het verbieden van hoofdoeken in de private arbeidsmarkt legitimeert, ondermijnt ernstig het recht op gelijkheid en non-discriminatie, zegt een groep van antiracisme organisaties vandaag.

Het Europees Hof heeft zich uitgesproken over 2 zaken die ingediend werden door vrouwelijke werkneemsters die werden ontslagen omdat ze een hoofddoek droegen. In deze arresten heeft het Hof geoordeeld dat het instellen van een hoofddoekverbod voor werkneemsters die in contact komen met klanten geen discriminatie vormt.

“Dit is een uiterst zorgwekkende beslissing, omdat het moslimvrouwen die een hoofddoek dragen bant van de werkvloer”, aldus Amel Yacef, ENAR voorzitster. “Dit is niets minder dan een Muslim ban toegepast op vrouwen in de arbeidsmarkt, enkel omwille van de kledij die ze kiezen te dragen om religieuze redenen”.

Deze uitspraak verplicht niet enkel moslimvrouwen die een hoofddoek dragen, maar ook sikhs die een tulband dragen en joden die een kippa dragen om een keuze te maken tussen het uitdrukken van hun religie, wat een fundamenteel mensenrecht is, en hun recht op toegang tot de arbeidsmarkt. Dergelijke verboden zijn onmiskenbaar discriminerend. Bovendien zorgt het voor een minder gunstige behandeling van werknemers die zichtbaar religieuze kenmerken dragen t.o.v. werknemers die dit niet dragen.

Het Europees Hof aanvaardt dat het verbieden van het dragen van de hoofddoek op de werkvloer gesteund is op het argument dat werkgevers tegenover hun klanten religieus ‘neutraal’ moeten zijn. Het feit dat het Hof deze interpretatie van het neutraliteitsargument aanneemt is onaanvaardbaar. Het legitimeert dat werkgevers uit de privé sector de wensen van hun klanten boven fundamentele mensenrechten mogen stellen en zichtbaar religieuze werknemers tot ‘back office’ functies mogen verbannen.

Met deze uitspraak negeert het Europees Hof van Justitie compleet de problematische maatschappelijke context waarmee moslimvrouwen in Europa vandaag te kampen hebben. Moslimvrouwen worden reeds met talloze belemmeringen geconfronteerd in het dagelijks leven en deze beslissing zal dit enkel erger maken, nu werkgevers een ‘license to discriminate’ hebben gekregen.

Meer informatie:
Georgina Siklossy, Senior Communication and Press Officer
Email: [email protected]
Web: www.enar-eu.org

Deelnemende organisaties:
European Network Against Racism (ENAR), Federation of European Muslim Youth and Student Organisations (FEMYSO), European Forum of Muslim Women (EFOMW), KARAMAH EU – Muslim Women Lawyers for Human Rights, Collective Against Islamophobia in Belgium, collective Against Islamophobia in France (CCIF), Boeh! – Baas Over Eigen Hoofd (België), Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond – SPIOR (Nederland), Muslim Human Rights Committee Sweden, Al Nisa (Nederland).

Voetnoten:

1. Het Europees Hof van Justitie heeft zich uitgesproken over twee zaken die ingediend werden door werkneemsters die werden ontslagen omdat ze een hoofddoek droegen: Mevr. Achbita v. G4S (België), en Mevr. Bougnaoui v.Micropole SA (Frankrijk). Persbericht van het Europees Hof van Justitie.
2. Q&A on headscarf ban at work in Europe.
3. Factsheet over belemmeringen waarmee Europese moslimvrouwen kampen.

Al 8 reacties — praat mee.