Jaren lang bleef het woord ‘vertrouwen’ opgeborgen in een lade van een kast. Het woord werd niet of nauwelijks gebruikt. Een woord dat je niet serieus kon inzetten, zeker niet tegenover de overweldigende zekerheden die de natuurwetenschappen lijken binnen te brengen. Inmiddels is bijna iedereen door dit dunne ijs gezakt. Voor velen maakte pas de huidige economische crisis duidelijk dat ’vertrouwen’ een basisgegeven is in de economie. Als je niet vertrouwt dat de koper kredietwaardig is, ga je geen contract aan. Geld heeft alleen waarde zolang mensen er vertrouwen in stellen. Zelfs natuurwetenschappers kunnen niet zonder vertrouwen; hun wetenschap is gebaseerd op niet te bewijzen axioma’s. Zonder vertrouwen in elkaar, worden de anderen een hel.

Vertrouwen is een hoofdthema in de religie. In de loop van de geschiedenis is het woord vertrouwen vaak vervangen door het woord ‘geloof’. Maar dit woord associëren we meer met weten. Vertrouwen is breder en dieper. Het geeft je de durf op weg te gaan.

Tegenwoordig hebben we het gevoel dat onze menselijke bloei hier en nu moet plaatsvinden. Het doel van onze levensweg is onze persoonlijke bloei. We hebben geen einddoelen boven het menselijk bloeien uit. Zetten we zo onszelf niet gevangen? Of we het doel van onze levensweg bereiken, hangt zo helemaal van onszelf af. We vertrouwen alleen onszelf. Onze menselijk bloei valt binnen het gebied van wat we ons kunnen in denken. Dat gebied wordt overheerst door de mechaniek van de computer en door het schema van oorzaak en gevolg. Onze levensweg heeft misschien veel bochten, maar speelt zich af in een plat vlak. Bovendien is het een eenzame weg. Ik ben alleen in een steeds uitdijende kosmos.

Ik had eens een gesprekje met scholieren van de middelbare school. Ze wilden dat ik iets korts zei wat ze naar huis mee konden nemen. Ik zei hun: “Vertrouw er nu maar op dat ervan je gehouden wordt”. Dat gaf hun zichtbaar moed. Wat ik zei, is misschien wel de kern van de bijbelse verkondiging. Dat het leven geen plat vlak is, maar driedimensionaal is: leven met je zelf, met anderen, met God. Het vertrouwen op God verrijkt het leven. Dit basisvertrouwen dat er van je gehouden wordt, is tegelijk een uitnodiging om te begeren wat God begeert, namelijk het aanvaarden van andere mensen zoals ze zijn.

Door te vertrouwen op God krijgt onze levensweg hoogte en diepte. Op die weg worden we gedragen als op de vleugels van een arend (Exodus 19, 4). Overigens hoort hierbij dat we de versteende beelden die we onwillekeurig van God maken, steeds weer omver halen. Dat aandurven is ook een uiting van vertrouwen. We weten niet waar ons levensweg heengaat, we vertrouwen erop dat deze niet zonder meer afgebroken wordt door een val in een afgrond, maar dat, als we vallen, God ook daar is, al weten we niet wat dit voor ons betekent en wie God is.

lascaris

André Lascaris

Dominicaan en publicist

André Lascaris werd geboren op 29 augustus 1939. Hij deed zijn professie op 18 september 1959 en werd priester gewijd op 22 juli 1965. Hij …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.