In plaats van het westerse perspectief of het verwante en al even dominante economische perspectief (‘global village’) pleit Eleonora voor een ‘planetair perspectief’. Een missiologie die de hele wereld omvat, biedt (letterlijk) een breder perspectief. De scheiding tussen binnenlandse en buitenlandse zending is dan onhoudbaar. Ook de geschiedenis van migranten-christenen komt daardoor in een geheel ander licht te staan, namelijk als integraal onderdeel van de koloniale geschiedenis van Nederland. De nieuwe visie biedt bovendien meer mogelijkheden om de beschermwaardigheid van kwetsbaar leven centraal te stellen.

Eleonora Hof heeft haar postkoloniale missiologie uitgewerkt in drie hoofdthema’s: marginaliteit, kwetsbaarheid en roeping. De ‘missietheologie vanuit de marges’, die haar oorsprong vindt in Jezus Christus, de gemarginaliseerde grensganger bij uitstek, is van actuele betekenis nu de kerk door de secularisatie steeds meer naar de rand van de samenleving verdwijnt.

Het kernbegrip ‘marginaliteit’ is gekoppeld aan kwetsbaarheid: het definitieve afscheid van het ideaalbeeld van de autonome, onkwetsbare mens. Kwetsbaarheid en marginaliteit zijn ook onmisbaar in een robuuste roepingstheologie. De zendingsroeping is vaak geïnterpreteerd in een paradigma van expansieve missie. Juist daarom is het noodzakelijk om roeping primair te definiëren als aanwezigheid. Roeping vindt plaats in en door de kwetsbare aanwezigheid in de marges van de maatschappij.

Het proefschrift heeft zijn waarde in de praktijk al bewezen: bij haar werk als beleidsmedewerker bij de zendingsorganisatie GZB bleek Eleonora Hof dat de kwetsbaarheid en zending vanuit de marge behulpzaam waren bij het formuleren van een nieuw beleidsplan.

Eleonora Hof behaalde haar BA theologie (cum laude) in Leuven en haar MA (cum laude) in Amsterdam. Ze werkte van 2010 tot 2015 als promovenda bij de Protestantse Theologische Universiteit. Na haar promotietraject werkte ze als beleidsmedewerker bij de GZB. Zij is nu free-lance schrijver en hoopt in de VS verder te studeren om zich voor te bereiden op het predikantschap.

Bron: PThU

eleonora hof

Eleonora Hof

Predikant en missioloog

Eleonora Hof is gemeentepredikant in Ieper en verbonden aan de Verenigde Protestantse Kerk België. In 2016 promoveerde ze aan de …
Profiel-pagina
Al één reactie — praat mee.