Welkom op Nieuwwij.nl in dit nieuwe jaar. Namens alle medewerkers wens ik u een gezond en inspirerend 2017. Dat het een jaar mag worden, waarin conflicten vreedzaam en niet met geweld worden opgelost – nationaal en internationaal. Een hoop die al meteen in de nieuwjaarsnacht door de terreur in Istanbul en het wangedrag tegen politie en hulpverleners in eigen land een rouwrand krijgt.

Door: Manuela Kalsky

Een ding staat vast: Een ’nieuw wij’ is urgenter dan ooit – in eigen land maar ook wereldwijd. Daarvoor zijn vertrouwen en communicatie nodig. Je leven niet laten leiden door angst en wantrouwen, maar weer open staan voor elkaar. Het zijn cruciale voorwaarden om je veilig en thuis te voelen.

Even naar elkaar op straat glimlachen doet al wonderen. Het is een eenvoudig menselijk afweergeschut tegen agressie en haat, die ons dagelijks via de (nieuwe) media hersenspoelen. Het verlangen om je thuis te voelen in eigen land is groot. Net als de wil van veel Nederlanders om anderen die hier zo’n thuis willen opbouwen te helpen. Ieder van ons kan daaraan meewerken, in zijn of haar eigen omgeving en ook over de grenzen van Nederland heen. En we weten allemaal wat daarvoor nodig is: Niet lullen maar poetsen!

Nieuw Wij wil ook in 2017 daartoe inspireren. We doen ook dit jaar weer ons best om u van waardevolle informatie te voorzien en gesprekken te bevorderen over goed en slecht nieuws op het gebied van een nieuw wij. Greco Idema zal als eindverantwoordelijke voor de content samen met de Nieuwwij redactie hiervoor blijven zorgen. In het afgelopen jaar maakten zo’n 80.000 unieke bezoekers per maand gebruik van de content op onze site. Dat is een prachtig resultaat en hopelijk zullen steeds meer mensen het Nieuwwij-motto verbind de verschillen in het nieuwe jaar omarmen en in praktijk brengen.

Nieuwwij zal daar in 2017 online en offline aan bijdragen. Afgelopen najaar zijn door de programmamanagers Chantal Suissa en Agnes van der Sluis Nieuwwij-trainers opgeleid, die nu op scholen en in het maatschappelijk veld nieuwe wij-zij-tegenstellingen tegengaan of reeds bestaande spanningen zullen helpen overbruggen. Niet alleen bieden wij zo radicaliseringstendensen in onze samenleving het hoofd, we zullen ook het gepolariseerde debat over alledaags racisme, vrouwenemancipatie en homohaat met een Nieuwwij methodiek effectief nuanceren. Via de rubrieken W!J werkt, W!J leert en W!J adviseert leest u meer over deze nieuwe offline activiteiten.

Maar er staan nog meer vernieuwingen op de Nieuw Wij agenda voor 2017.

De belangrijkste is reeds ingegaan. Op 1 januari 2017 is Nieuw Wij zelfstandig geworden. Het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS), dat met het ministerie van VROM project W!J acht jaar geleden in het leven heeft geroepen, draagt de verantwoordelijkheid ervoor over aan Stichting Nieuw Wij. We gaan op eigen benen staan en dat betekent in de komende drie jaar ook geleidelijk aan financieel onafhankelijk te worden. Onze dank gaat uit naar het bestuur van het DSTS en alle fondsen, die ons in de afgelopen jaren door dik en dun hebben gesteund. Een nieuw gezicht bij Nieuw Wij, Reinoud Beimers, zal er als zakelijk leider zorg voor dragen dat dit proces succesvol verloopt. En ondergetekende zal hem als voorzitter van het nieuwe stichtingsbestuur daarbij naar beste vermogen ondersteunen.

2017 wordt dus in vele opzichten een spannend jaar. Niet alleen de organisatie, ook de website krijgt  na acht jaar een grondige update. Daar is en wordt de komende maanden aan gewerkt. En we hopen uiteraard dat u als vriend van Nieuw Wij ook zelf deelgenoot aan deze transitie van Nieuw Wij wilt zijn. Op de site leest u de komende maanden meer over onze vriendenactie. Er zijn interessante masterclasses in de maak, waaraan de vrienden van Nieuw Wij samen met onze trainers kunnen deelnemen.

Kortom: maak het verschil in 2017 en bouw actief mee aan een nieuw wij in Nederland.

Dat is niet alleen hard nodig en zinvol om te doen, maar ook heel inspirerend.

Manuela Kalsky is bestuursvoorzitter van Stichting Nieuw Wij

mk_foto

Manuela Kalsky

Oprichter en Bijzonder Hoogleraar

Manuela Kalsky richtte Nieuw Wij op als directeur van het onderzoekscentrum van de Nederlandse Dominicanen (DSTS). Zij was directeur, …
Profiel-pagina
Al 3 reacties — praat mee.