Volgens Asscher (PvdA) mag ik dus zelf bepalen wie ik ben. Van deze vrijheid maak ik graag gebruik. Een aantal jaar geleden koos ik mijn eigen religieuze identiteit, toen ik vanuit een ongelovige omgeving mij bekeerde tot het christendom. Hoewel niet iedereen deze keuze begreep, werd het met interesse en respect ontvangen. De warmte die ik ontving om deze levensveranderende keuze te maken is mede bepalend geweest voor de houding die ik heb ten aanzien van onze diverse samenleving.

Ik ben zelfverzekerd genoeg over mijn identiteit om me niet bedreigd te voelen door diversiteit. Diversiteit in mijn omgeving is juist een verrijking voor mijn eigen identiteit. Het stelt mij in staat om te reflecteren op waar ik voor sta en het biedt mij de mogelijkheid om te schaven aan mijn eigen identiteit. Deze is immers geen statisch gegeven, maar blijft zich doorontwikkelen.

Hoewel ik zelf dus prima in staat ben om te bepalen wie ik ben, vind ik de discussie over wat de Nederlandse identiteit is belangrijk. Identiteit biedt aan het individu immers richting en houvast. Juist in deze veranderende, complexe, en voor velen beangstigende tijd, begrijp ik goed dat mensen hier naar zoeken. Een gedeelde nationale identiteit biedt dan herkenbaarheid en daarmee vertrouwen.

Grondwet en cultuur

Wat mij echter opvalt is dat de discussie over de Nederlandse identiteit langs verkeerde lijnen wordt gevoerd. Nadenken over onze identiteit kan bijvoorbeeld vanuit onze grondwet of vanuit onze cultuur. Vanuit de grondwet wordt ruimte geboden om te zijn wie wij willen zijn. Vrijheid en gelijkheid staan hierin centraal. Ik geloof dat Asscher naar deze basis voor onze identiteit verwees.

Anderzijds verwijzen diverse politici naar onze cultuur als bepalend voor de Nederlandse identiteit. Hierbij gaat het om onze normen, waarden en tradities. De ontwijkende reactie van Sybrand Buma (CDA) op de vraag of de islam gelijkwaardig is aan het katholicisme en protestantisme doet mij hieraan denken. Buma verwees enkel naar de grote waarde van de christelijke geschiedenis van Nederland. Hij wekt hiermee de suggestie dat de cultureel-religieuze geschiedenis belangrijk is voor onze identiteit, al maakt hij het niet expliciet. Hierdoor rijst de vraag op in hoeverre er in die Nederlandse identiteit nog ruimte is voor andere cultureel-religieuze achtergronden.

Tegelijkertijd zie ik politici de grondwet en cultuur regelmatig onjuist aan elkaar koppelen. Bijvoorbeeld door verworven vrijheden in relatie te brengen met normen en waarden.

Neem het optreden van Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) in het programma Wakker Nederland van afgelopen zondag. Zij stelt daar dat diegenen die hier willen wonen, werken en leven, onze normen en waarden moeten accepteren. De voorbeelden die ze daarna in één adem noemt zijn de gelijkheid van man en vrouw, het homohuwelijk, maar ook het vrij zijn met kerst en niet met het offerfeest. De eerste twee voorbeelden zijn te herleiden uit de grondwet, het laatste lijkt mij ver gezocht.

De grondwet misbruikt

Wat hier gebeurt is dat de vrijheden en rechten uit de grondwet in verband worden gebracht met culturele uitingen. De grondwet wordt gebruikt als argument voor onze culturele identiteit en zo dus misbruikt om andere culturen uit te sluiten. Of individuen uit te sluiten. Zie hier het ontstaan van de tweederangsburger.

Dit staat op gespannen voet met de grondwet zelf. Onze grondwet laat júist ruimte voor een eigen invulling van cultuur en identiteit. Het is het kader waarbinnen we zelf onze identiteit kunnen vormgeven en daarmee vormt het de basis van onze gedeelde Nederlandse identiteit. Het is herkenbaar voor zowel minderheden als meerderheden en werkt niet als uitsluitingsmechanisme. Het beschermt juist onze diversiteit.

De grondwet is het koesteren waard. Het is de basis voor de verbindende identiteit waarnaar we op zoek zijn, juist omdat het ruimte voor het individu laat. Een land dat de grondwet leidend stelt voor haar verbindende identiteit, is een land waar ik mij in thuis voel. In dat land kan ik zelf bepalen wie ik ben. In geen enkel geval mag de grondwet misbruikt worden om de eigen cultuur superieur te stellen.

Maritte Meershoek

Maritte Meershoek

Beleidsmedewerker

Beleidsmedewerker voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Profiel-pagina
Al 6 reacties — praat mee.