Het grootste probleem van NIDA is dat de kiezersgroep die NIDA aanspreekt, heel divers is.

“Diversiteit is een rijkdom, zo ook de diversiteit onder de initiatiefnemers van NIDA. Een van de grootste uitdagingen voor NIDA is dat we in een stad leven met een rijke culturele en religieuze diversiteit, maar dat het politieke discours als geheel deze diversiteit vooral problematiseert, in plaats van dat we hier rijkdom uit putten.”

NIDA kan zich beter niet specifiek op moslims richten.

“NIDA is een beweging met Rotterdams DNA en een islamitische inspiratie die diep van binnen iedereen voelt. Wij hebben de kwaliteiten, energie en visie om onze stad een alternatief te bieden. Een holistische visie op de ecologische, religieuze, economische, culturele en sociale uitdagingen waar onze stad voor staat.”

De kans dat NIDA van de PvdA gaat winnen in Rotterdam is best groot.

“Dat NIDA geluid geeft aan een oproep die door de gevestigde politiek onvoldoende gehoord werd, is een enorme winst. Niet alleen voor de PvdA, maar voor de politiek als geheel, voor de hele stad.”

De social media hebben NIDA erg veel potentiële kiezers opgeleverd.

“Van alle Rotterdamse politieke partijen heeft NIDA samen met de VVD het grootste bereik via social media. Dat zal zeker ook van invloed zijn op de stembusgang van al die personen die via social media bij NIDA betrokken zijn. Wat de impact hiervan is, zal blijken op 19 maart.”

Samenwerking tussen NIDA en Leefbaar Rotterdam is goed mogelijk.

“Wij staan voor een visie die zich uit in verschillende speerpunten en concrete ideeën voor Rotterdam, voor het realiseren hiervan zullen wij met iedereen samenwerken.”

Er zijn christenen die wel op NIDA en niet op het CDA zullen stemmen.

“Wij ontvangen bijzonder mooie reacties van Rotterdammers die aangeven zelf geen moslim te zijn, maar zichzelf herkennen in NIDA en op NIDA zullen stemmen.”

De burgemeester van Rotterdam is van grote waarde geweest voor de huidige positieve ontwikkelingen m.b.t. NIDA.

“De Rotterdamse politiek en samenleving als geheel zijn van belang geweest voor de huidige positieve ontwikkelingen m.b.t. NIDA. Alles draagt er aan bij dat men voelt dat Rotterdam NIDA nodig heeft.”

De komende jaren zal het aantal islamitische partijen in de gemeenteraden in Nederland toenemen.

“Een kwestie van tijd. We hebben de kwaliteiten, energie en visie om een politiek alternatief te bieden.”

Ook in de Tweede Kamer zullen binnen nu en 10 jaar islamitische partijen komen.

“Een kwestie van tijd inderdaad, binnen nu en 10 jaar lijkt realistisch.”

Over 10 jaar is het islamdebat in Nederland al lang voorbij.

“De afgelopen tien jaar is het islamdebat in ieder geval weinig opgeschoten. Als het aan NIDA ligt, gaat dat in de komende tien jaar niet op hetzelfde niveau door.”

Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.